Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Nyopprettet spennende stilling som overlege/forskningskoordinator

Offentlig forvaltning

Vi har ledig nyopprettet stilling som overlege/forskningskoordinator ved Søndre Oslo DPS. 50% som overlege i Spesialpsykiatrisk poliklinikk, forankret i TIPS-teamet, og 50% forskningskoordinator på avdelingsnivå. 

Søndre Oslo DPS er ett av to Distrikts psykiatriske senter ved Oslo Universitetssykehus HF i Klinikk for psykisk helse og avhengighet. Vi tilbyr spesialisthelsetjeneste innen psykisk helsevern for voksne i bydelene Nordstrand, Søndre Nordstrand og Østensjø med til sammen ca 150 000 innbyggere.
Avdelingen har robust og tverrfaglig sammensatt fagmiljø og ca. 190 faste stillinger fordelt på følgende seksjoner: Døgnseksjonen, Spesialpsykiatrisk seksjon, Allmenpsykiatrisk seksjon og Kontorfaglig seksjon.

Spesialpsykiatrisk poliklinikk inngår i Spesialpsykiatrisk seksjon som også innebefatter Akuttenheten og FACT Oslo Sør.
Poliklinikken gir tilbud til pasienter med alvorlig psykisk lidelse i psykosespekteret eller som har risiko for/mistanke om utvikling av psykoselidelse. Poliklinikken er delt inn i to team; Psykoseteam og TIPS-team, og har IPS-jobbspesialister som et integrert tilbud i behandlingen, med hensikt å få flere ut i ordinært arbeid.
Pasientgruppen tilbys frivillig behandling, behandling underlagt TPH-U og dom.

Søndre Oslo DPS har som mål å samle og videreutvikle et forskningsmiljø internt i avdelingen ved å initiere klinisk forskning, samhandle med forskningsmiljøet i Klinikk psykisk helse og avhengighet og i eksterne forskningsmiljøer. Stillingen vil ha store påvirkningsmuligheter i dette arbeidet.

Dersom stillingen vekker interesse er dette en unik mulighet for den rette søkeren! 

Tiltredelse etter avtale. Ta gjerne kontakt for mer informasjon om stillingen.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som lege og godkjente læringsmål i spesialistutdanningens del 1 (turnus)
 • Norsk spesialistgodkjenning i psykiatri
 • Ønskelig med fullført PhD, og fortrinnsvis erfaring med forskning utover egen PhD
 • Ønskelig med erfaring med veiledning av stipendiater og prosjektledelse
 • Må beherske norsk muntlig og skriftlig godt

Personlige egenskaper:

Hos oss er det viktig at du: 

 • har evnen til å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer og seksjoner i avdelingen
 • trives med å jobbe i en stor og kompleks organisasjon
 • har interesse for arbeid med personer med alvorlig psykisk lidelse og deres familier
 • arbeider selvstendig og er ansvarsbevisst
 • har gode samarbeidsevner
 • trives med å jobbe i tverrfaglig team

Vi tilbyr:

 • En arbeidsplass preget av tillit, åpenhet, respekt og godt humør
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte
 • Tett samarbeid i tverrfaglig team
 • Et godt og stimulerende miljø med utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • Høyt faglig nivå
 • Som nyansatt i OUS blir du en del av et nyansattprogram
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag