Detaljer

 • Bedrift
  Bergen kommune
 • Søknadsfrist
  13.12.2020
 • Sted:
  INDRE ARNA
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  INDRE ARNA
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3237502
 • Se her for andre jobber fra Bergen kommune

Nyopprettet fastlegehjemmel ved 3 Leger - Arna bydel

Nyopprettet fastlegehjemmel ved 3 Leger DA ledig fra 01.01.2020 eller etter avtale. Legesenteret ligger i Indre Arna, som er 8 minutter med tog fra sentrum, 15 minutter med bil fra Åsane, 20 minutter med bil fra Nesttun.

Legekontoret er veldrevet og velutstyrt med 4 fastlegekontor (kontornavnet skal endres på sikt), i lyse, romslige og trivelige lokaler, oppusset i 2015. Godt avtaleverk og godt arbeidsmiljø, med faste møtepunkt og god kultur for kollegial støtte i arbeidshverdagen. Legesenteret benytter Infodoc Plenario journalsystem, Norsk Helsenett, elektronisk kommunikasjon med pasienter, hjemmesykepleien og helsetjenesten ellers.

Null-hjemmel med gunstige oppstartbetingelser. Samtidig som det opprettes nullhjemmel, lyses det også ut en etablert hjemmel på legekontoret. For best mulig oppstart legges det til rette for å dele denne fastlegelisten, slik av 2 leger kan gå inn i legekontoret med hver sin liste på 425 pasienter, og trappe opp etter ønske og kapasitet. Det vil raskt fylles opp med pasienter om ny lege ønsker dette, da det i bydelen er begrenset fastlegetilgang.  

Legesenteret er organisert som DA med selskapsavtale og internavtale. Legepraksisen inngår i et økonomisk og faglig fellesskap og ny hjemmelshaver inngår internavtale og selskapsavtale med de andre legene før inntreden i gruppepraksisen.

   

Det søkes etter lege som er interessert i å utvikle senteret sammen med kolleger, og du vil ha god mulighet for å påvirke både utstyr, drift, løsninger og samarbeid på legesenteret.

Arbeidsoppgaver

Den som tildeles hjemmelen må ta del i legevakt og offentlig allmennmedisinsk legearbeid i kommunen med inntil 7,5 timer pr uke. Offentlig allmennmedisinsk legearbeid kan ved ønske utsettes i en oppstartfase.

Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Gjennomført turnustjeneste/ LIS 1
 • Spesialist i allmennmedisin eller under spesialisering
 • Det stilles krav om politiattest i tråd med bestemmelser i helsepersonelloven.
Personlige egenskaper

Det blir lagt vesentlig vekt på gode samarbeidsevner og personlig egnethet.

Vi tilbyr

Hvorfor arbeide som næringsdrivende fastlege i Bergen kommune?

Som næringsdrivende fastlege har du stor fleksibilitet i din arbeidshverdag. Du har også i større grad enn som fastlønnet fastlege mulighet til å være med på å utforme legekontoret ditt slik du/dere ønsker det. Legekontorene i Bergen kommune er i all hovedsak organisert slik at fastlegene ved legekontoret driver legekontorbedriften sammen, og har felles ansatt hjelpepersonell.

I Bergen kommune ønsker vi å strekke oss langt i å ivareta deg som ny hjemmelsinnehaver, enten du er i oppstart av spesialisering som allmennlege, eller ferdig spesialist.
Dersom du begynner eller fortsetter med spesialisering i allmennmedisin (ALIS), har kommunen, som utdanningsinstitusjon, et ansvar for å tilrettelegge for ditt spesialiseringsløp. I Bergen kommune vil vi sørge for at du før oppstart får tildelt en veileder, og at vi sammen utarbeider og følger opp din utdanningsplan. Veiledning og supervisjon skal i størst mulig grad skje på legekontoret.
For næringsdrivende ALIS tilbyr vi også ALIS-avtale med kommunen. Dette innebærer utgiftsdekning på inntil kr 300.000 årlig i spesialiseringsløpet til bl.a.  praksiskompensasjon ved fravær til kurs, ekstra veiledning og supervisjon, og andre utgifter knyttet til din spesialisering. 

Dersom du starter i en 0-hjemmel gis det listegaranti for basistilskudd på opptil 500 pasienter i inntil 2 år etter oppstart for å sikre økonomisk forutsigbarhet i en oppbyggingsfase. Garanti utover listetak på 500 kan gis som del av ALIS-avtale som nevnt over.

Bergen kommune har som mål at du som selvstendig næringsdrivende fastlege skal ha gode arbeidsvilkår både faglig, kollegialt og økonomisk.
Vi ønsker deg velkommen som søker til en spennende og utfordrende arbeidshverdag som fastlege i vår kommune.