Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Nyfødt intensiv seksjonen har ledig vikariat

Offentlig forvaltning

Ønsker du å jobbe ved en av sykehusets mest spennende seksjoner?
Har du erfaring med premature og/eller akutt kritisk syke nyfødte eller akutt syke voksne?

Da er det kanskje deg vi søker! Vi har ledig vikariat som sykepleier på Nyfødt intensiv seksjonen

Vi søker deg som har sterkt engasjement for faget og har lyst til å gi det lille ekstra. Vi kan tilby variasjon i arbeidshverdagen, et kreativt og spennende fagmiljø med et solid tverrfaglig team, i tillegg til mange utfordringer. Hos oss står pasientsikkerhet i fokus og pasientenes og familienes behov vil være styrende for drift og organisering. Medarbeiderundersøkelser viser høy trivsel blant seksjonens ansatte.   

Turnusen er for tiden 3-delt med arbeid hver 3. helg.

Vi har nå flere vikariater ledig på vår seksjon med varierende stillingsprosent og varighet med mulighet for forlengelse. 

Vi er Norges første Nyfødt intensiv seksjon med enerom til foreldre og barn. Vi åpnet i nye flotte lokaler i 2012. Seksjonen drifter etter prinsippene for familiesentrert- og hud-mot-hud omsorg. Vi jobber systematisk med foreldreinvolvering. Foreldrene er barnets primære omsorgsgivere fra starten av.

Seksjonen er underlagt Barne- og ungdomsavdelingen i Vestre Viken HF og er lokalisert på Drammen sykehus. Vi har det medisinske ansvaret for alle premature og syke nyfødte barn født etter 28. svangerskapsuke i Ringerike, Kongsberg, Asker og Bærum.  

Arbeidsoppgaver:

Våre arbeidsoppgaver er knyttet til sykepleierfaglig behandling av premature og syke nyfødte med disse utfordringene:

 • Mottak av premature og nyfødte på føden og operasjon
 • Respiratoriske problemstillinger
 • Sirkulatoriske utfordringer
 • Infeksjoner
 • Gulsott
 • Lavt blodsukker
 • Syndromutredninger
 • Amming/ernæring
 • Ambulansetransporter
 • Veiledning og omsorg for familier i krise

I tillegg skrive daglig dokumentasjon og holde seg oppdatert på retningslinjer og prosedyrer

Kvalifikasjoner:

 • Det kreves relevant, godkjent utdanning som sykepleier
 • Erfaring fra nyfødtintensivavdeling vil bli vektlagt
 • Gode IT-kunnskaper
 • God kjennskap til medisinsk teknisk utstyr 
 • Det er et krav om gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper:

Som sykepleier er det viktig at du har lyst til å arbeide i en seksjon hvor familiebasert omsorg og pleie er grunnlaget for vår behandling, og at du

 • har en moden, trygg , rolig og tillitsvekkende fremtoning
 • har gode pedagogiske og kommunikative egenskaper
 • er nysgjerrig på sykepleierfaget, er reflekterende og kritisk
 • tar aktivt del av din opplæring og utvikling 
 • liker en varierende arbeidshverdag med skift i akutte/ikke akutte oppgaver
 • har engasjement og jobber bra i team med dine kollegaer og tar ansvar for å bidra i et godt arbeidsmiljø
 • respekterer og håndterer de ulikhetene en familie består av 
 • brenner for å gjøre hverdagen for barna og familiene deres bedre her på Nyfødt intensiv og ønsker å være en synlig og god ambassadør for de premature og syke nyfødte
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • Strukturert opplæringsprogram for nyansatte
 • Fokus på kompetanseheving ved kurs og videreutdanning
 • Høyt faglig nivå, vi jobber kunnskapsbasert
 • Personlig utvikling
 • forskning