Detaljer

 • Bedrift
  Eigersund kommune
 • Søknadsfrist
  17.01.2021
 • Sted:
  EGERSUND
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  ROGALAND
 • Arbeidssted:
  EGERSUND
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3335770
 • Se her for andre jobber fra Eigersund kommune

Ny kommunedirektør

Eigersund kommune med sine rundt 15.000 innbyggere ligger helt sør i Rogaland og er en del av Dalaneregionen. Regionen har rike ressurser og et variert og tradisjonsrikt næringsliv, der bl.a. fiskerinæring, mekanisk og offshore-relatert industri spiller vesentlige roller. I Egersund har det i mer enn 70 år vært drevet teknologiutvikling innen maritim sektor. Dette har gitt byen et miljø innen maritim elektronikk og programvareutvikling som er unikt i verdensmålestokk. Det grønne og det blå matfatet har stort potensial for videre innovasjon, samtidig som regionen nyter godt av fremgang innen turisme. Det er flere spennende nye initiativ på trappene.


Eigersund kommune er småbyen Egersund og bygdene Hellvik og Helleland. Egersund er regionsenter med et utbredt tilbud innen handel, service, servering og kultur. Egersund var en av tre finalister i Statens pris for attraktiv by i 2017, og by- og stedsutvikling er et viktig samfunnsoppdrag i årene som kommer.


Eigersund kommune sysselsetter mange ulike yrkesgrupper, og hovedvekten av oppgavene er tjenesteproduksjon til kommunens innbyggere og næringslivet. Eigersund kommune er delt opp i tjenesteområdene helse og omsorg, kultur og oppvekst, tekniske tjenester og samfunnsutvikling, samt tre områder som tilhører kommunedirektørens stab; kommunikasjon, finans og analyse (FA) og organisasjon og læring (OL). Antall ansatte er i dag rundt 1400. Næringsutvikling håndteres av vårt kommunale foretak Eigersund Næring & Havn KF.


Kommunens visjon, «Sammen for alle», peker mot samfunnsmessige forhold som vekst i folketall, økt utviklingskraft, innovasjon og verdiskapning. Dette krever satsing på, og samarbeid om, forhold som fremmer attraktivitet – eksempelvis infrastruktur, boligområder, hytteområder, næringsutvikling og utvikling av arbeidsplasser som fremmer befolkningsvekst. Sammen med kommunens folkevalgte og ansatte skal kommunedirektøren bidra til å videreutvikle Eigersund kommune som en robust og bærekraftig kommune. Kommunen står foran mange krevende utfordringer i tiden som kommer, og har samtidig flere unike muligheter som må forvaltes riktig og videreutvikles til alles beste. 


Vår nye kommunedirektør må være handlekraftig og tydelig, og samtidig ha en samlende effekt på tvers av de ulike tjenesteområdene. Kommunedirektøren må ha høy tilstedeværelse og synlighet i lokalmiljøet.
Har du det som kreves for å styre Eigersund kommune inn i fremtiden, og et genuint ønske om å bidra til å styrke regionen fremover? 

 

Sentrale arbeidsoppgaver vil blant annet være:
 • overordnet administrativ ledelse av kommunen
 • å sikre økonomisk forsvarlig drift for framtiden
 • å sikre god saksbehandling og effektiv oppfølging av politiske vedtak
 • å lede strategisk utvikling og modernisering av kommunal drift
 • å bidra til god samhandling med næringslivet, organisasjoner og lag i kommunen og regionen
 • å samarbeide tett med politisk ledelse og sikre at partssamarbeid med ansattes
  representanter fungerer godt
 
Vi søker en kommunedirektør som har:
 • høyere utdanning fra universitet/høyskole, gjerne innen økonomi/ledelse
 • lang og bred ledererfaring, med gode resultater – dette kan og kompensere for formell utdanning
 • høy bevissthet rundt betydningen av regional samfunnsutvikling og Eigersund kommunes rolle i dette
 • solide norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig
 • kjennskap til kommunal virksomhet / offentlig forvaltning

Det er også en fordel om vår nye kommunedirektør har:

 • erfaring fra kommunal virksomhet / offentlig forvaltning
 • forståelse for samspillet mellom administrasjon og det politiske systemet
 • erfaring med næringsutvikling
Vi vektlegger personlig egnethet, og vår nye kommunedirektør bør:
 • arbeide målrettet og løsningsorientert
 • lede, inspirere og samle organisasjonen om felles mål og utfordringer
 • kommunisere effektivt og tydelig
 • være en dyktig relasjonsbygger
 • ha høy arbeidskapasitet og evne til å håndtere komplekse problemstillinger
 • jobbe strukturert og metodisk, med evne til å tenke nytt
Eigersund kommune tilbyr:
 • en sentral topplederstilling med stor mulighet til å påvirke viktige samfunnsområder
 • spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • et godt arbeidsmiljø med dyktige og motiverte medarbeidere
 • konkurransedyktig lønn
 • gode pensjonsordninger og arbeidsvilkår