Ledig stilling

Stavanger Kommune

Ny fastlegehjemmel ved Hinnatrekanten legesenter i Stavanger

Stavanger kommune har pt. 130 fastlegehjemler fordelt på 39 legekontor. Hjemlene er i hovedsak tilknyttet næringsdrift. På grunn av redusert listekapasitet lyses det nå ut ny hjemmel med næringsdrift. Hjemmelen er i utgangspunktet en nullhjemmel, men det kan påregnes noe intern forflytning av listeplasser fra uttrekk av etablerte lister etter avtale.
Hjemmelen tildeles av Stavanger kommune. Det forutsettes at praksisen videreføres i samme lokaler hvor den er plassert, og at ny hjemmelshaver inngår internavtale  med de andre legene før inntreden i gruppepraksisen.
Hjemmelen har oppstartsfinansiering tilsvarende 800 listepasienter, samt et etableringstilskudd.
Stavanger kommune er en utdanningsvirksomhet og er inkludert i nasjonal ALIS tilskuddsordning.

Hjemmelen kan bli tillagt 20% offentlig allmennlegearbeid.
Ved tildeling av fastlegehjemmel plikter legen å delta i en av kommunes interkommunale legevakter, Ryfylke legevakt eller Stavanger legevakt.

Kvalifikasjoner:

 • Gyldig legeautorisasjon uten begrensninger
 • Godkjent turnus/LIS 1 eller tilsvarende med rett til trygderefusjon
 • Spesialiseringsforløp i allmennmedisin er påbegynt, eller du er villig til på starte opp på dette. Det vil legges til rette for at leger som ikke er spesialist i allmennmedisin, kan gjennomføre spesialiseringen.
 • Erfaring fra allmennmedisin vektlegges
 • Krav om politiattest 
 • Søkere må ha bestått norsktest på minimum C1 nivå

Personlige egenskaper:

 • Personlig egnethet vil vektlegges i stor grad
 • Gode samarbeidsevner med kollegaer
 • God norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Selvstendig evne til å drive praksis 

Vi tilbyr:

 • Stavanger kommune har eget kvalitetsforum for legetjenesten og er opptatt av kvalitet i alle tjenesteledd
 • Det legges opp til godt samarbeid mellom fastlegetjenesten og spesialisthelsetjenesten/ kommunale tjenesteområder
 • Stavanger kommune har implementert Leve hele Livet som strategi i tjenesteutvikling. Her har fastlegene en viktig rolle
 • Fastlegene og Stavanger kommune har et velfungerende allmennlegeutvalg og samarbeidsutvalg 
 • Utdanningsstøtte til spesialisering i allmennmedisin
 • Utprøving av sykelønnsordning for syke barn