Detaljer


Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

NSM søker strategisk analytiker i Nasjonalt cybersikkerhetssenter

Nasjonalt cybersikkerhetssenter er en satsning i regjeringens strategi for digital sikkerhet. Senteret er en styrking av NSMs arbeid innen digital sikkerhet, og skal bidra til å beskytte grunnleggende nasjonale funksjoner, offentlig forvaltning og næringsliv mot cyberangrep. Senterets leveranser er blant annet utarbeidelse og formidling av anbefalinger til offentlige myndigheter og næringsliv, nasjonal koordinering av cyberhendelser deteksjon og hendelseshåndtering, nasjonale tekniske sikkerhetstjenester, samt å samle nasjonal kompetanse og bidra til samarbeid basert på et felles risikobilde og en felles situasjonsforståelse. Eksterne samarbeidspartnere vil være departementer, sektormyndigheter, virksomheter, industri, akademia og internasjonale partnere.

I Nasjonalt cybersikkerhetssenter har vi ledig stilling som strategisk analytiker innen rådgiving og tiltaksutvikling. 

Hovedoppgaven som strategisk analytiker vil være å utarbeide risikovurderinger innen cyberdomenet for senterets samarbeidspartnere, relevante departementer og andre offentlige etater. Du vil således inngå som en sentral del av senterets strategiske analysekapasitet og fungere som et bindeledd mellom cyberanalyse og rådgivning i senteret. En sentral arbeidsoppgave vil være systematisering og statistikk fra operative hendelser til bruk i senterets øvrige analyser og produksjon på cyberfeltet. Samarbeid og informasjonsdeling med senterets operative miljøer og tekniske analysemiljø for øvrig vil være en viktig del av stillingen. I tillegg vil du være med på å utarbeide råd om og utvikle nasjonale tiltak innen digital sikkerhet. Dette gjøres med støtte av, og i samarbeid med NSMs øvrige fagmiljøer og eksterne parter i Nasjonal cybersikkerhetssenter, som sektormyndigheter, virksomheter, industri og akademia.

Stillingen inneholder arbeidsoppgaver som vil gi deg utfordringer knyttet til samfunnssikkerhet generelt og digital sikkerhet spesielt. Den gir store muligheter for faglig utvikling og oppbygging av kompetanse på områder som er unike i nasjonal sammenheng.
Kandidatene vi søker må ha høyere utdannelse (mastergrad eller tilsvarende). Lang relevant erfaring kan kompensere for krav til formell utdannelse. 

Det er ønskelig med noen (3-5) års erfaring med problemstillinger innen digital sikkerhet i offentlig eller privat virksomhet. Det er nødvendig med erfaring fra sammenstilling og analyse av relevant trussel- og sårbarhets-informasjon, og god evne til å fremstille dette skriftlig. Kandidaten må i tillegg ha god teknologisk forståelse.

 Medarbeideren vi søker er strukturert, engasjert og analytisk. Du må ha evnen til å samarbeide og kommunisere, samt å ha fokus på leveringstid og kvalitet. God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk, pedagogiske egenskaper og erfaring med undervisning og/eller annen formidling av faglig budskap vil bli tillagt vesentlig vekt.

Personlig egnethet vil tillegges stor vekt.

Vi kan tilby:

  • Samfunnsnyttige og utfordrende arbeidsoppgaver
  • En av Norges mest spennende arbeidsplasser for deg som er opptatt av IKT-sikkerhet
  • Et godt arbeidsmiljø hvor kompetanse verdsettes
  • Gode muligheter for kompetanseutvikling
  • Fleksibel arbeidstid og mulighet til trening i arbeidstiden
  • Pensjons- og forsikringsordninger i Statens pensjonskasse
  • Moderne kontorlokaler få minutters gange fra Oslo S

Stillingen er plassert som rådgiver/seniorrådgiver (SKO 1434 / SKO 1364). Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Arbeidstaker må kunne sikkerhetsklareres for minimum HEMMELIG. Les mer om sikkerhetsklarering på NSMs hjemmesider.

Arbeidstaker må ikke inneha bistillinger, bierverv, styreverv eller andre lønnede oppdrag som kan hemme eller sinke det ordinære arbeid med mindre det foreligger særskilt pålegg eller tillatelse.

Dersom søker ønsker å reserve seg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det er et sentralt personalpolitisk mål i NSM at medarbeidere skal ha en variert erfaringsbakgrunn. Mangfold i personalet (mht innvandrerbakgrunn, balansert kjønnssammensetning og alder) ses som et viktig virkemiddel for at virksomheten skal inneha den rette kompetansen.

NSM benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere bes derfor å sende søknaden ved å benytte linken. Vitnemål og attester medbringes til et eventuelt intervju.