Detaljer


Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

NSM søker revisjonsleder (rådgiver/seniorrådgiver) til spennende og variert stilling innen tilsyn med nasjonal sikkerhet

NSM kontrollerer og bidrar til forbedring av sikkerheten innenfor et bredt spekter av Norges viktigste virksomheter. Virksomhetene er både offentlige etater og private virksomheter, og har det felles at de har skjermingsverdige verdier som er av stor betydning for våre nasjonale sikkerhetsinteresser.

Vi ser etter deg som har et ønske om å arbeide med beskyttelse av landets viktigste verdier. Stillingens hovedoppgave er å gjennomføre tilsyn med forebyggende sikkerhet og gjennom dette bidra til å heve det nasjonale sikkerhetsnivået. Våre tilsyn gjennomføres som teamarbeid. Ved gjennomføring av de enkelte tilsynsoppdrag vil du lede små team med eksperter innen forskjellige sikkerhetsfaglige områder. Arbeidet er utadrettet og vil regelmessig foregå ute hos den virksomheten det føres tilsyn med. Noe reisevirksomhet må derfor forventes.   

Arbeidet gir store muligheter for faglig utvikling og kompetansebygging på områder som er unike i nasjonal sammenheng. Er du positiv og løsningsorientert, og har erfaring fra arbeid med forebyggende sikkerhet og/eller kontrollarbeid ønsker vi gjerne å høre fra deg.

Arbeidsoppgaver:

 • Gjennomføre tilsyn med forebyggende sikkerhet i virksomheter underlagt sikkerhetsloven
 • Veilede virksomheter om etterlevelse av krav til sikkerhet
 • Vedlikeholde og videreutvikle NSMs metodikk for tilsyn og bidra til digitalisering og automatisering av tilsynsarbeidet

 Kvalifikasjoner:

 • Det kreves relevant utdanning på masternivå, f.eks. innen statsvitenskap, rettsvitenskap, politi/ forsvar, informatikk, etc. Lang og relevant erfaring kan kompensere for krav til formell utdanning.
 • Det kreves minimum 3 års relevant arbeidserfaring
 • Arbeidserfaring innen IKT-sikkerhet er en fordel
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Det er ønskelig med:
  • Erfaring fra arbeid med forebyggende sikkerhet iht sikkerhetsloven
  • Erfaring fra kontrollarbeid (revisjon/ tilsyn/ tilsvarende)
  • God kjennskap til ISO 27001/27002
  • Relevante sertifiseringer, for eksempel CISA, ISO 27001 Lead Auditor, CIA eller lignende
  • Kjennskap til risikohåndtering/-vurdering og relevante standarder
  • Kjennskap til NSMs veiledninger og anbefalinger innen IKT-sikkerhet

Personlige egenskaper:

Vi søker en medarbeider som er strukturert, engasjert og analytisk. Videre er det viktig at den som ansettes i stillingen har god evne til å samarbeide og kommunisere, samt har fokus på leveringstid og kvalitet.

Personlig egnethet tillegges stor vekt.

 Vi kan tilby:

 • Allsidige, spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Et godt arbeidsmiljø og trivelige kolleger med høy kompetanse
 • Muligheter for kurs og etterutdanning
 • Fleksibel arbeidstid
 • Pensjons- og forsikringsordninger gjennom Statens pensjonskasse
 • Muligheter for trening i arbeidstiden med tilgang til idrettsanlegg
 • Mulighet for barnehageplass
 • Kontorlokaler i trivelige omgivelser

Stillingen er plassert som rådgiver/ seniorrådgiver (SKO 1434/ 1364), med lønn innenfor spennet kr 520.000 - 820.000, avhengig av kvalifikasjoner. For svært godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Det forutsettes at den som ansettes kan sikkerhetsklareres og autoriseres til høyeste nivå.

Arbeidstaker må ikke inneha bistillinger, bierverv, styreverv eller andre lønnede oppdrag som kan hemme eller sinke det ordinære arbeid med mindre det foreligger særskilt pålegg eller tillatelse. 

Dersom søker ønsker å reserve seg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge. 

NSM deltar i regjeringens inkluderingsdugnad og vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi vil gjerne ha søknad også fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, men som ellers fyller kvalifikasjonskravene i stillingen. Vi gjør i den forbindelse oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller i hull i CV-en, vil bli benyttet i anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer på årlig. 

NSM benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere bes derfor å sende søknaden ved å benytte linken. Vitnemål og attester tas med til et eventuelt intervju.