Ledig stilling

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)

NSM søker rådgiver / seniorrådgiver til spennende og variert stilling innen godkjenning av skjermingsverdige informasjonssystemer

Offentlig forvaltning

Vi jobber med godkjenning av skjermingsverdige graderte og ugraderte IKT-systemer. Mange av disse er kritiske for nasjonale sikkerhetsinteresser og understøtter samfunnsviktige funksjoner, for eksempel Forsvaret og politiet.

Vi har ledig stilling innen godkjenning og søker etter en dyktig medarbeider som har et ønske om å bidra i beskyttelsen av Norges viktigste verdier.
Arbeidet vil gi gode muligheter for faglig utvikling og kompetansebygging på områder som er unike i nasjonal sammenheng.

Vi ser etter deg som har stor interesse for tekniske detaljer, men som samtidig ser viktigheten av en helhetlig og strukturert sikring av sikkerheten i IKT-systemer. Er du tillegg positiv og løsningsorientert, og har erfaring fra arbeid med IKT-sikkerhet ønsker vi å høre fra deg.

Sentrale arbeidsoppgaver:
• Saksbehandle søknader om godkjenninger og dispensasjoner i henhold til sikkerhetsloven.
• Utvikling og kvalitetssikring av veiledere, maler og rutiner innen fagområdet.
• Rådgivning, veiledning og undervisning innen fagområdet.
• Bidra i videreutvikling av saksbehandlings- og støttesystemer.
• Vedlikeholde oversikt over sikkerhetsgodkjenninger.
• Andre oppgaver av faglig eller administrativ art innen avdelingens ansvarsområde.
• Ivareta egen kompetansehevning innen relevant fagområde.
• Stillingen vil kunne medføre noe reisevirksomhet i inn- og utland.
• Det tas forbehold om endring av arbeidsoppgavene.

Kvalifikasjoner:
• Høyere utdanning med relevant fagkrets (masternivå). Eks. IKT, Informatikk IKT-sikkerhet. Lang relevant erfaring kan kompensere for kravet til formell utdanning.
• Minimum 3 års relevant erfaring.
• God helhetlig IKT-teknisk forståelse.
• Dokumentert kompetanse innen IKT, informasjonssikkerhet, informatikk, datateknikk og telekommunikasjon.
• God forståelse for offentlig forvaltning og/eller forsvarssektoren.
• Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.
• Erfaring fra arbeid med sikkerhet i IKT-systemer, forebyggende sikkerhetstjeneste og/eller saksbehandling i offentlig forvaltning vil telle positivt.
• Erfaring fra arbeide med graderte informasjonssystemer og/eller NSMs veiledere.
• Kurs og sertifiseringer innen informasjonssikkerhet er ønskelig.
• Ønskelig med erfaring fra digitalisering/automatisering av saksbehandling.
• Motivasjon for å sette deg inn i nye, utfordrende problemstillinger, finne gode løsninger og lære nye ting.

NSM ønsker medarbeidere som:
• arbeider etter NSMs mål og prioriteringer
• jobber for at kolleger lykkes
• foreslår forbedringer, gir tilbakemeldinger og bidrar til nye måter å løse oppgavene på
• samarbeider og utveksler kompetanse på tvers av organisatoriske skiller
• er engasjerte, analytiske og har evnen til å se sammenhenger
• har gjennomføringsevne og kan jobbe strukturert

Personlig egnethet tillegges stor vekt.

Det forutsettes at den som ansettes kan sikkerhetsklareres på høyeste nivå, og man kan ikke inneha annet statsborgerskap enn norsk.

Vi kan tilby:
• Allsidige, spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
• Et godt arbeidsmiljø og trivelige kolleger med høy kompetanse
• Muligheter for kurs og etterutdanning
• Fleksibel arbeidstid
• Pensjons- og forsikringsordninger gjennom Statens pensjonskasse
• Muligheter for trening i arbeidstiden med tilgang til idrettsanlegg
• Mulighet for barnehageplass på Kolsås
• Kontorlokaler i trivelige omgivelser


Stillingene er plassert som rådgiver / seniorrådgiver (SKO 1434/ 1364), årslønn kr 488 000 – 667 200 (ltr 55 – 72) / kr 532 300 – 813 400 (ltr 60 -80) avhengig av kvalifikasjoner og erfaring .For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.
Arbeidstaker må ikke inneha bistillinger, bierverv, styreverv eller andre lønnede oppdrag som kan hemme eller sinke det ordinære arbeid med mindre det foreligger særskilt pålegg eller tillatelse.

Dersom søker ønsker å reserve seg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det er et sentralt personalpolitisk mål i NSM at medarbeidere skal ha en variert erfaringsbakgrunn. Mangfold i personalet (mht innvandrerbakgrunn, balansert kjønnssammensetning og alder) ses som et viktig virkemiddel for at virksomheten skal inneha den rette kompetansen.

NSM benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere bes derfor å sende søknaden ved å benytte linken. Vitnemål og attester tas med til et eventuelt intervju.