NSM søker førstekonsulent / rådgiver

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)

Offentlige tjenester og forvaltning

I nyopprettet Fellesavdeling F3-Sitsen, har vi behov for å styrke fagområdet innenfor øvelse og beredskap med en stilling som Information Manager / informasjons medarbeider. Oppgavene vil bl.a. innebære koordinering med våre samarbeidspartnere nasjonalt og internasjonalt. I tillegg er det utstrakt samarbeid med våre øvrige enheter i NSM. Avdelingen samarbeider tett med NSMs ledelse og overordnede departementer.

Som førstekonsulent/rådgiver innen beredskap og øvelser skal du bidra og utvikle leveranser for området, i tett samarbeid med øvrige medarbeider i avdelingen. 

Arbeidsoppgaver:
 • Sørge for intern informasjonsdeling i forhold til pågående saker
 • Styre NSM Sitsens kalender og booking av møterom
 • Gjennomføre autorisasjoner og oppdatere autorisasjonslister og tilganger
 • Oppdatere og utvikle relevante SharePoint sider
 • Skaffe tilgang til enkelte eksterne SharePoint sider
 • Utvikle malverk for operativ drift og kriseledelse
 • Ansvarlig for arkivering og dokumentasjon
 • Bytte koder på safer og nøkkelskap
 • Utvikle evnen til å monitorere operasjoner – verktøy/visualisering osv
 • Kompetanseutvikling ift andre OPSrom
 • Være en del av IM Community of interest
 • Gjennomføre vakter i SITSEN
 • Bidra til andre relevante pålagte oppgaver innenfor avdelingens ansvarsområde
Kvalifikasjoner:
 • Høyere utdanning på bachelornivå eller tilsvarende, fortrinnsvis innen relevant fagområde. Relevant erfaring kan kompensere for formell utdannelse.
 • God sikkerhetsforståelse og gjerne erfaring fra sikkerhetsarbeid
 • Forståelse og kunnskap om beredskap og øvelser
 • Gode kommunikasjonsevner
 • God IKT kompetanse
 • Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
Personlige egenskaper:
 • Høy integritet og etisk standard
 • Effektiv og nøyaktig
 • Strukturert, initiativrik og selvstendig
 • Gjennomføringskraft
 • Flink til å samarbeide og bidra inn i et team
 • God vurderingsevne
 • Fleksibel og løsningsorientert med evne til å tenke helhetlig
 • Personlige egenskaper vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr: 

 • Allsidige, spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Et godt arbeidsmiljø og trivelige kolleger med høy kompetanse
 • Muligheter for kurs og etterutdanning
 • Fleksibel arbeidstid
 • Pensjons- og forsikringsordninger gjennom Statens pensjonskasse
 • Muligheter for trening i arbeidstiden med tilgang til idrettsanlegg
 • Mulighet for barnehageplass på Kolsås
 • Kontorlokaler i trivelige omgivelser

Arbeidssted er for tiden på Kolsås.

Stillingen er plassert som førstekonsulent (SKO 1408) med lønnsspenn kr 439 900– 543 500 (lønnstrinn 47 – 60). Plassering er avhengig av utdannelse og relevant erfaring. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan plassering som rådgiver (SKO 1434) vurderes. For innplassering som rådgiver kreves mastergrad eller tilsvarende og minst tre års erfaring.  Lønnsspenn for rådgiver er kr. 507 600 – 637 900 (lønnstrinn 56 – 69)
Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Det forutsettes at den som ansettes kan sikkerhetsklareres og autoriseres til høyeste nivå.

Arbeidstaker må ikke inneha bistillinger, bierverv, styreverv eller andre lønnede oppdrag som kan hemme eller sinke det ordinære arbeid med mindre det foreligger særskilt pålegg eller tillatelse. 

Dersom søker ønsker å reserve seg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge. 

NSM deltar i regjeringens inkluderingsdugnad og vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi vil gjerne ha søknad også fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, men som ellers fyller kvalifikasjonskravene i stillingen. Vi gjør i den forbindelse oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller i hull i CV-en, vil bli benyttet i anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer på årlig. 

NSM benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere bes derfor å sende søknaden ved å benytte linken. Vitnemål og attester tas med til et eventuelt intervju.