Norsklærer til særskilt tilrettelagt opplæringstilbud

Stavanger Kommune

Lunde skole søker etter en norsklærer til skolens særskilte tilrettelagte opplæringstilbud.

På Lunde skole jobber vi etter visjonen:" Med mot og mestring møter vi fremtiden". Dette gjenspeiler seg i våre grunnleggende verdier i skolehverdagen. Inkludering, tilhørighet og deltakelse er våre grunnpilarer i arbeidet.
Skolens drives med relasjonsledelse som styringsprinsipp. Vi ønsker positive og rause voksne som skaper trygge rammer for læring og utvikling.

Lunde skole er en skole med ca 230 elever fra 8-10 trinn beliggende i Hundvåg bydel. Vårt personale består av ca 40 medarbeidere. Vi er også en STOLT-skole dvs skole med et særskilt tilrettelagt opplæringstilbud. Vi er Stavangers første Universitetsskole og er også praksisskole.

 

Arbeidsoppgaver:

  • Planlegging og gjennomføring av undervisning av elever med særskilt tilrettelagt opplæring.
  • Skriving av IOP`er, kartlegging og observasjoner etter behov.
  • Utvidet samarbeid med foresatte og andre etater det er naturlig å samarbeide med. 

Kvalifikasjoner:

Du har utdannelse i norsk. Det er ønskelig, men ikke et absolutt krav, at du har spesial pedagogikk..
Du har et faglig fokus og jobber systematisk med elevenes utvikling.
Du har erfaring med å jobbe med elever som trenger særskilt tilrettelegging.

I vurderingen ved tilsetting legges det vekt på personlig egnethet, praksis og utdanning.

Søkere med utenlandsk utdanning må ha godkjent utdanning fra Utdanningsdirektoratet før tilsetting i fast stilling. Viktig å kunne kommunisere muntlig og skriftlig på norsk på en klar og tydelig måte. Dersom du har annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språknivå tilsvarende B1, gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål.

Personlige egenskaper:

Du er engasjert og interessert i å skape gode relasjoner til elevene
Du mestrer å tilrettelegge for den enkelte elev
Du er empatisk og omsorgsfull
Du liker en hverdag med varierte arbeidsoppgaver
Du er raus og liker å samarbeide med andre
Du vil fortsatt lære mer og utvikle deg

Vi tilbyr:

En variert hverdag med meningsfulle arbeidsoppgaver i samarbeid med flotte elever og gode kollegaer. Vi har stort fokus på elevenes læring kombinert med mestring og vekst. Vi tilbyr gode muligheter for faglig- og personlig utvikling. Stavanger kommune har gode tilbud innenfor etter- og videreutdanning og veiledning av nyutdannede. Stillingskode og lønn i henhold til gjeldende tariffavtale.