Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Oslo kommune

Norges største fagmiljø innen VA søker ny overingeniør til utredning av vann- og avløpsprosjekter

Offentlig forvaltning

Vi har nå ledig stilling som overingeniør i utredningsseksjonen - for deg som vil jobbe med konseptvalgutredninger (KVU) av etatens vann- og avløpsprosjekter.

En utreder på overingeniør-nivå vil være prosjektleder for utredningsprosjekter. Utredningene skal føre til investeringsprosjekter på etatens ledningsnett. Prosjektlederen har som hovedoppgave å analysere behov, mål og krav, og komme frem til riktig løsning der kostnadsberegninger og risikovurdering m.m. inngår. KVU-metodikken er styrende metodikk i tråd med Oslo kommunes investeringsregime.

For å kunne gjøre en god jobb i denne stillingen er det behov for høy faglig kunnskap om vann- og avløpsnett, og overvann (over og under bakken). Det samarbeides med andre etater om byutvikling der det er behov for koordinering av tiltak på avløpsnettet som følge av endringer i plangrepene over bakken.

Stillingen sorterer under funksjon operativ plan. Funksjonen består av 11 medarbeider inkludert funksjonsleder. Funksjonen inngår i utredningsseksjonen, som består av fem underliggende funksjoner: Funksjonene strategi og utvikling, operativ plan, taktisk plan, målinger og kildesporing, og byutvikling. Seksjonen har høy VA-faglig kompetanse, og er Vann og avløpsetatens (VAVs) tyngdepunkt innen vann-, avløp-, og overvannsmodellering. 

VAV har Norges største fagmiljø innen vann- og avløp. VAV gjennomfører årlig en mengde interessante VA-prosjekter. Avdeling plan og prosjekt (APP) håndterer majoriteten av disse VA-prosjektene, og investerer årlig for ca. 800 mill. kroner. Utredningsseksjonen inngår i avdeling plan og prosjekt (APP), med ansvar for etatens VA-faglige strategier, utvelgelse av områder på ledningsnettet med behov for rehabilitering, og utredninger av investeringsprosjekter på ledningsnettet. Seksjonen sikrer at VAVs investeringer i ny infrastruktur gjøres på et solid kunnskapsgrunnlag. Utredningsseksjonen har også ansvar for å svare ut etatens plan- og byggesaksbehandling, samt ansvar knyttet til kommunens håndtering av overvann. 

Arbeidsoppgaver:

 • Gjennomføre utredninger av investeringsprosjekter i henhold til etatens kvalitetssystem.
 • Delta i tverretatlig samarbeid for å ivareta VA-faglige utfordringer i byutviklingen.
 • Ta del i seksjonens øvrige oppgaver etter behov.

Kvalifikasjoner:

 • Høyere utdanning fra universitet eller høyskole, fortrinnsvis master innen VA.
 • Minimum tre års relevant arbeidserfaring, erfaring med komplekse VA-prosjekter er en fordel.
 • Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk.
 • Kjennskap til hydraulisk modelleringsverktøy er en fordel. 
 • Erfaring i bruk av GIS er en fordel. 
 • Kjennskap til offentlig forvaltning er ønskelig.
 • Kompetanse i prosjektarbeid og prosjektledelse er ønskelig.
 • Søker må kunne autoriseres til nivå Begrenset, i henhold til Lov om nasjonal sikkerhet.

Personlige egenskaper:

 • Du har evne til å jobbe i tvers av organisasjonen og i tverrfaglige team.
 • Du har gode kommunikasjonsevner.
 • Du har god gjennomføringsevne.
 • Du er løsningsorientert, ansvarsfull og strukturert.  
 • Du er motivert for å jobbe med vann og avløp i Norges største kommune.

Vi tilbyr:

 • Meget interessante og utfordrende arbeidsoppgaver i en virksomhet som betyr mye for mange
 • Gode muligheter for kompetanseutvikling
 • Tverrfaglig og profesjonelt miljø med hyggelige kolleger
 • Norges største kompetansemiljø innen VA
 • IA-bedrift med gunstige pensjons- og forsikringsordninger
 • Bedriftsidrettslag og hytter i marka til utlån
 • Trening i arbeidstiden
 • Lønn fra kr. 711 300 til kr. 849 300, avhengig av kompetanse