Ledig stilling

Innlandet fylkeskommune

Nord-Østerdal videregående skole - Undervisningsstilling ved Frankmotunet

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse

Nord-Østerdal videregående skole avdeling Frankmotunet har ledig inntil 100% fast undervisningsstilling fra 1. august 2022. 

Om enheten

Frankmotunet er en enhet i Tyrilistiftelsen - et heldøgns rehabiliteringstiltak for unge og voksne rusmisbrukere. På Frankmotunet er det ca. 25 elever til enhver tid og ca 90 gjennom året. Undervisningen ved Frankmotunet er lagt under Nord-Østerdal videregående skole.

Vi søker deg som

 • setter elevenes læring og læringsmiljø i sentrum
 • utvikler skolen i tråd med kunnskapsløftes målsettinger
 • er utviklingsorientert, fleksibel og positiv
 • har gode samarbeidsevner
 • har god digital kompetanse
 • har gode kommunikasjonsevner skriftlig og muntlig

Vi tilbyr

 • et inkluderende arbeidsmiljø der vårt daglige arbeid bygger på åpenhet, tillit, likeverd og respekt for enkelstmennesket og fellsekapet.
 • en allsidig arbeidsplass med undervisning for ungdom og voksne
 • lønn etter gjeldende avtaleverk
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

Om stillingen

 • inntil 100 % fast stilling fra 1. august 2022
 • undervisningen foregår på Frankmotunet i Grimsbu, Folldal
 • arbeidstid er fra 08.00 - 15.30
 • må regne med noe fleksibilitet i forhold til kvelder/helger

Arbeidsoppgaver

 • undervisning for unge voksne, og voksne som har behov for å videreutvikle grunnleggende ferdigheter og kunnskaper fra grunnskolen
 • undervisning i fag innen videregående opplæring
 • veiledning inn mot yrkeslivet

Ønskede kvalifikasjoner

 • undervisningskompetanse i fellesfag
 • eventuelt kombinert med yrkesfag
 • gjerne spesialpedagogisk/sosialpedagogisk kompetanse

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn eller nedsatt funksjonsevne. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke. Vi ber aldri om Bank-ID informasjon i søknadsprosessen. 

Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder - for alle stillinger i tannhelsetjenesten, folkehøgskolene og videregående skoler.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og må begrunnes i tekstfeltet til søknaden.              

Det tas forbehold om at overtallige i fylkeskommunen kan ha fortrinnsrett til stillingen.

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.