Detaljer


Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Nord-Østerdal videregående skole - Undervisningsstilling i rettslære (vikariat)

Beskrivelse

Nord-Østerdal videregående skole har ledig undervisningsvikariat i rettslære fra 18. januar 2021.

Vi søker deg som

  • setter elevenes læring og læringsmiljø i sentrum, og som har solid faglig og pedagogisk kompetanse.
  • det vil være avgjørende å kunne utøve god klasseledelse med ansvar for det helhetlige læringsmiljøet.

Vi tilbyr

  • et arbeidsmiljø der vårt daglige arbeid bygger på åpenhet, tillit, likeverd og respekt for enkeltmennesket og felleskapet.
  • skolen er utviklingsorientert, fleksibel og engasjert.
  • lønn etter gjeldende avtaleverk.
  • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

Om stillingen

  • inntil 30 % midlertidig undervisningsstilling fra 18.01.2021 - 31.07.2021.
  • stillingen er knyttet til avdeling for studiespesialisering, med undervisning på samme utdanningsprogramområde.

Arbeidsoppgaver

  • aktuelt undervisningsfag er rettslære.

Kvalifikasjoner

  • formell undervisningskompetanse.

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke.

Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder- for alle stillinger i tannhelsetjenesten og videregående skole.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og må begrunnes i tekstfeltet til søknaden.               

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.