Nord-Østerdal videregående skole - Avdelingsleder studieforberedende

Innlandet fylkeskommune

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse

Nord-Østerdal videregående skole har ledig fast stilling som pedagogisk avdelingsleder for studieforberedende avdeling. 

Utdanningstilbudene innen studieforberedende er studiespesialisering, idrettsfag og musikk. Vår avdelingsleder på idrettsfag og musikk går av med pensjon. Vi søker hans etterfølger.

Samtidig er skolen inne i en utviklingsprosess som også vil påvirke organiseringen av vår pedagogiske ledelse. Den nye avdelingsleder vil naturlig være berørt i denne prosessen.

Vi søker deg som

 • setter elevens læring og læringsmiljø i sentrum
 • som har solid faglig og pedagogisk kompetanse
 • har innsikt og visjoner for skolens pedagogiske utvikling
 • har evne til å motivere og inspirere sine medarbeidere
 • har resultatorientering, gjennomføringsevne og evne til god økonomistyring

Vi tilbyr

 • et arbeidsmiljø der vårt daglige arbeid bygger på åpenhet, tillit, likeverd og respekt for enkeltmennesket og fellesskapet
 • vi opptrer utviklingsorientert, fleksibelt og engasjert
 • lønn etter avtale
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med god pensjons- og forsikringsordninger

Om stillingen

 • 100 % fast stilling som pedagogisk avdelingsleder for studieforberedende
 • ledig fra 1. november eller etter avtale om tiltredelse
 • stillingen inngår i skolens lederteam og rapporterer til rektor
 • personal- og økonomiansvar for avdelingen

Arbeidsoppgaver

 • økonomiansvar
 • personalansvar
 • pedagogisk utviklingsarbeid
 • undervisning
 • daglig drift av avdelingen

Kvalifikasjoner

 • formell faglig pedagogisk utdannelse
 • bred faglig kompetanse i forhold til arbeidsoppgavene
 • vilje til å ta del i utviklingsarbeid
 • gode samarbeidsevner og personlig egnethet
 • gode kommunikasjonsevner, skriftlig og muntlig
 • god kompetanse i bruk av informasjonsteknologi som arbeidsverktøy i det daglige arbeidet

Søknad

Fylkeskommunen ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.  Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke. Vi ber aldri om Bank-ID informasjon i søknadsprosessen. 

Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder- for alle stillinger i tannhelsetjenesten og videregående skole.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 25. Ønske om fritak fra offentlig søkerliste må begrunnes i søknaden.

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.