Ledig stilling

Innlandet fylkeskommune

Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule, avd. Otta - Undervisningsstilling i spansk (vikariat)

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse

Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule, avdeling Otta har ledig inntil 50 % vikariat i undervisningsstilling i spansk fra 1. august 2022.

Vi søker deg som

 • er engasjert og omgjengelig 
 • evner å se den enkelte elev
 • kommuniserer godt med ungdom
 • er en tydelig klasseleder

Vi tilbyr

 • godt lærings- og arbeidsmiljø
 • et bredt og engasjert pedagogisk miljø
 • lønn etter gjeldede avtaleverk
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

Om stillingen

 • inntil 50 % vikariat i undervisningsstilling i spansk fra 01.08.2022
 • vikaratet gjelder til 31. juli 2023
 • arbeidssted avdeling Otta

Kvalifikasjoner

 • fagkomptanse i faget du skal undervise i
 • praktisk-pedagogisk utdanning

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn eller nedsatt funksjonsevne. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke. Vi ber aldri om Bank-ID informasjon i søknadsprosessen. 

Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder - for alle stillinger i tannhelsetjenesten, folkehøgskolene og videregående skoler.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og må begrunnes i tekstfeltet til søknaden.              

Det tas forbehold om at overtallige i fylkeskommunen kan ha fortrinnsrett til stillingen.

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.