Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Innlandet fylkeskommune

Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule, avd. Otta - Kantinemedarbeider (tilkallingsvikar)

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse

Nord-Gudbransdal vidaregåande skule, avdeling Otta har behov for tilkallingsvikar som kantinemedarbeider.

Vi søker deg som

 • er nøyaktig og strukturert i utførelsen av arbeidsoppgavene
 • er positiv, motivert, serviceinnstilt og fleksibel
 • har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

Vi tilbyr

 • et flott renovert skolebygg
 • et bredt utvalg av kvalitetsmaskiner og utstyr
 • en spennende og utfordrende hverdag
 • lønn etter gjeldende avtaleverk
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

Om stillingen

 • tilkallingsvikar som kantinemedarbeider ved fravær og sykdom
 • kjernetid er mellom kl. 07.00 - 14.30
 • det kan i perioder bli behov for vikariater av lengre varighet

Arbeidsoppgaver

 • tilberede og anrette kalde og varme retter for salg i kantinen
 • produksjon av mat til møter
 • IK-mat
 • daglig renhold
 • oppvask
 • varemottak
 • vareplassering
 • kundekontakt/ betjene kasse
 • dekke/rydde
 • forefallende oppgaver

Ønskede kvalifikasjoner

 • det er ønskelig med relevant arbeidserfaring innen kjøkken/kantine

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn eller nedsatt funksjonsevne. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke. Vi ber aldri om Bank-ID informasjon i søknadsprosessen. 

Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder - for alle stillinger i tannhelsetjenesten, folkehøgskolene og videregående skoler.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og må begrunnes i tekstfeltet til søknaden.              

Det tas forbehold om at overtallige i fylkeskommunen kan ha fortrinnsrett til stillingen.

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.