Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule, avd. Otta - Undervisningsstilling matematikk

Innlandet fylkeskommune

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse

Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule, avdeling Otta har ledig fast inntil 80 % undervisningsstilling i matematikk fra 1. august 2021.

Vi søker deg som

 • er engasjert og omgjengelig 
 • evner å se den enkelte elev
 • kommuniserer godt med ungdom
 • er en tydelig klasseleder

Vi tilbyr

 • godt lærings- og arbeidsmiljø
 • et bredt og engasjert pedagogisk miljø
 • lønn etter gjeldede avtaleverk
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

Om stillingen

 • inntil 80 % fast undervisningsstilling i matematikk
 • ledig fra 1. august 2021
 • arbeidssted avdeling Otta

Kvalifikasjoner

 • fagkomptanse i faget du skal undervise i
 • praktisk-pedagogisk utdanning

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke.

Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder- for alle stillinger i tannhelsetjenesten og videregående skole.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og må begrunnes i tekstfeltet til søknaden.               

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.