Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule, avd. Lom - Undervisningsstilling som spesialpedagog

Innlandet fylkeskommune

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse

Nord- Gudbrandsdal vidaregåande skule, avdeling Lom har ledig 100 % fast undervisningsstilling som spesialpedagog fra 1. august 2021.

Vi søker deg som

 • er engasjert og omgjengelig
 • er god til å kommunisere og har gode samarbeidsevner
 • har god relasjonskompetanse
 • er fleksibel og løsningsorientert
 • er faglig oppdatert

Vi tilbyr

 • godt lærings- og arbeidsmiljøodt 
 • et bredt og engasjert pedagogisk miljø
 • lønn etter gjeldende avtaleverk
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

Om stillingen

 • 100 % fast undervisningsstilling
 • ledig fra 1. august 2021
 • arbeidssted avdeling Lom

Arbeidsoppgaver

 • bidra i oppfølging av ungdom med særskilte behov
 • veiledning og rådgivning til ansatte i skolen
 • konsultasjon, veiledning og kompetanseutvikling til personale i skolen samt foreldre

Kvalifikasjoner

 • ønskelig med utdanning på bachelor nivå
 • praktisk pedagogisk utdanning (PPU) 
 • personlige egenskaper vil bli spesielt vektlagt i denne stillingen

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke.

Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder- for alle stillinger i tannhelsetjenesten og videregående skole.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og må begrunnes i tekstfeltet til søknaden.               

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.