Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Nevropsykolog/psykologspesialist/ psykolog

Offentlig forvaltning

Habiliteringsenheten for barn og unge (HABU) har ledig to vikariater primært av ett års varighet, men med mulighet for forlengelse. Ta gjerne kontakt for samtale og drøfting av stilling, oppstart og ev. andre forhold. 
 
Som psykolog hos oss vil du ha ansvar for diagnostikk og inngå i et tverrfaglig team med høy kompetanse. Oppgaver vil være utredning, diagnostikk, evneutredning og ev. nevropsykologiske utredninger av barn med medfødte eller tidlig ervervede skader, syndromer og lignende. Du vil være en del av et godt fagprofesjonelt miljø for psykologer og vil kunne få anledning til å delta i kvalitets- og utviklingsarbeid. Flere av HABUs medarbeidere deltar i forsknings- og utviklingsprosjekter.

Enheten er godkjent som barnepraksis i flere spesialiteter som spesialitet i nevropsykologi, -habilitering, -klinisk voksen og -klinisk barn. HABU  tilrettelegger for spesialisering. Vi tilbyr fleksitidsordning, har 4 ukers sommerferiestengt  og er behjelpelig med bolig om det skulle være nødvendig.   

HABU er en av seks enheter i Barne- og ungdomsavdelingen og vi er samlokalisert med Regionalt senter for intensivert barnehabilitering (RIB). HABU gir spesialisthelsetjenester til barn og unge under 18 år med ulike medfødte og tidlig ervervede funksjonsnedsettelser. Enheten får henvist ca 400 nye barn årlig for diagnostisk avklaring og nærmere 1000 barn og unge får habiliteringsoppfølging over tid. HABUs  arbeid har som mål å bidra til bedre mestring og livskvalitet for barn og familie  gjennom pasientopplæring og vi tilbyr spesialisert veiledning og kompetanseheving til kommunale fagpersoner. 

 Habilitering er et ungt fagfelt, og vi har bruk for din kompetanse, erfaring og preferanser i videre utvikling av barnehabiliteringstjenesten framover.  

Dersom du tilbys stillingen, kreves det politiattest.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som kommer frem i CV, og til lønnsfastsettelse.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Sørlandet sykehus praktiserer meroffentlighet. Offentlig søkerliste vil inneholde navn på samtlige søkere. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. Offentleglova § 25.

Kvalifikasjoner:

 • Autorisasjon som psykolog.
 • Psykologspesialist eller påbegynt relevant spesialitet 
 • Ønskelig med relevant erfaring.
 • Gode norskkunnskaper og kommunikasjonsferdigheter 
 • Førerkort.

Personlige egenskaper:

 • Trives med både selvstendig arbeid og arbeid i tverrfaglig team
 • Trives med høyt arbeidstempo
 • Fleksibel og tilpasningsdyktig 
 • Interesse for FOU-arbeid.
 • God muntlig formidlingsevne og skriftlig framstilling 
 • Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr:

 • Et spennende faglig arbeid med barn og familier.
 • Flere av HABUs medarbeidere deltar i forsknings- og utviklingsprosjekter.
 • For psykologer som ikke er spesialister tilbys veiledning og tilrettelegging for spesialisering.
 • Et arbeidsmiljø preget av tverrfaglighet og med mange erfarne, entusiastiske og dyktige kolleger.
 • Fleksitidsordning.
 • Utdanningspermisjon for spesialister i tråd med gjeldende regelverk.  
 • Enheten kan være behjelpelig med bolig.