Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Nevrologisk seksjon ved SiV HF søker dyktige og engasjerte sykepleiere

Offentlig forvaltning

Nevrologisk seksjon ved Sykehuset i Vestfold søker nå etter dyktige og engasjerte kollegaer!

Nevro-rehab avdelingen består av akutt slagbehandling, generell nevrologi og tidligrehabilitering,- som betyr rehabilitering av pasienter etter gjennomgåtte ulike sykdommer og trenger rehabilitering i spesialisthelsetjenesten

Våren 2023 opprettes det dedikerte senger til "hjerneovervåking" med forsterket bemanning gjennom hele døgnet. Her vil man møte pasienter som behandles for akutt hjerneslag, epilepsi, polyradikulitt og andre. Søkere ansettes på sengeposten i sin helhet, men det tilstrebes mest mulig faste team på slagenheten, generell nevrologi, hjerneovervåking og tidlig rehabilitering.

Vi ser etter deg som trives med pasientrettet arbeid og kan jobbe selvstendig og i team. Det er en fordel hvis søker er fleksibel, har god arbeidskapasitet, og har en positiv innstilling til arbeidet. Evne til god kommunikasjon er viktig da flere av våre pasienter kan ha språkvansker/kognitive utfordringer. Det legges videre vekt på at søker har faglige ambisjoner og vil bli med på å videreutvikle våre fagområder. Muligheter for videreutdanning innen noen av våre fagfelt kan også bli aktuelt.

Avdelingen har mange dyktige kollegaer der flere allerede har videreutdanning. Vi er stolte av å ha et godt arbeidsmiljø, lavt sykefravær og lav turnover av ansatte. Vi jobber også tett sammen med dyktige kollegaer i tverrfaglig team. Det er egne fagdager i turnus. Stort fokus på god opplæring av alle nyansatte. Det er viktig for oss at alle nyansatte blir ivaretatt, blir trygge og opplever mestring.

Alle søkere tilbys 100% stilling, men kan be om lavere stillingsbrøk hvis det er ønskelig av søker.

Det er 3-delt turnus og arbeid hver 3. helg.

Tiltredelse etter avtale. Vi ser frem til å høre fra deg!

Arbeidsoppgaver:

 • Sykepleier til pasientrettet arbeid
 • Selvstendig arbeid og arbeid i team 
 • Bli med på å videreutvikle våre fagområder

Kvalifikasjoner:

 • Autorisert sykepleier
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk (skandinavisk) både muntlig og skriftlig.
 • Det forutsettes oppholds- og arbeidstillatelse i Norge.

Personlige egenskaper:

 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Engasjert
 • Har et ønske om å bidra til et hyggelig arbeidsmiljø
 • Fleksibel
 • Blid og positiv innstilt til arbeidet
 • Du har god relasjonell kompetanse
 • Du har evnen til å jobbe både selvstendig og i team

Vi tilbyr:

 • Et godt arbeidsmiljø.
 • Et godt samarbeid mellom dyktige kollegaer. 
 • Gode pensjonsordninger. 

Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning. Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement. 

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning.