Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Nevrolog med interesse for psykiatri

Offentlig forvaltning

Seksjon for voksenepilepsi, Spesialsykehuset for epilepsi (SSE) utlyser nå fast stilling som overlege i nevrologi med spesiell interesse for psykiatri. Søkere med erfaring og kompetanse innen fagfeltet epilepsi – psykiatri og PNES (psyciatric non-epileptic seizures) er ønsket. 

SSE er en nasjonal behandlingstjeneste for kompleks epilepsi, og tar imot pasienter fra hele landet. Seksjon for voksenepilepsi har ansvar for pasienter fra 18 års alder. Pasientgruppen består av pasienter som har dårlig effekt av medikamentell behandling og som kan ha psykiatrisk komorbiditet, og eller kognitive vansker. Legearbeidet består i stor grad av utredning av epilepsi og andre anfallslidelser for å sikre riktig diagnose og derav behandling. Det gis tilbud om medikamentell og ikke-medikamentell behandling. Utredningen skjer i tett samarbeid med andre spesialiteter, spesielt nevroradiologi og nevrofysiologi. SSE har også tverrfaglig kompetanse med psykologer, sosionomer, ergoterapeuter, fysioterapeuter og klinisk ernæringsfysiolog i tillegg til sykepleiere og vernepleiere. Søkere bør trives med tverrfaglig arbeid, og ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.

Stillingen vil være rettet i hovedsak mot epilepsipasienter med psykiatrisk komorbiditet, og både erfaring og interesse for fagområdet blir tillagt vekt ved vurdering av søkere. Personlig egnethet, kommunikasjonsevner og relevant erfaring vektlegges. Søkere bør ha stor arbeidskapasitet, evne til fleksibilitet og bidra aktivt inn i legegruppen som består av 6 overleger og 3 LIS. Overlegene går p.t. i 14-delt bakvaktsordning med LIS som forvakt. Seksjon for voksenepilepsi består av 3 enheter med til sammen 52 senger, og det vil være behov for å bidra på alle enheter etter behov. SSE drives i dag som et spesialisert epilepsisenter på linje med andre epilepsisentere internasjonalt. 

Søknad og CV lastes opp i Webcruiter sammen med eventuelle vedlegg. Dersom det blir intern ansettelse kan overlegevikariat bli tilgjengelig. 

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Kvalifikasjoner:

 • Spesialitet i nevrologi er påkrevet
 • Spesiell interesse, erfaring og kunnskap innen epileptologi
 • Helst relevant erfaring med pasientgruppen
 • Gode kommunikasjonsevner og samarbeider godt i tverrfaglig arbeid
 • Gjerne erfaring fra forskning
 • Politiattest kreves fremlagt ved tiltredelse

Personlige egenskaper:

 • Gode kommunikasjonsevner
 • Fleksibilitet
 • Engasjement
 • Stor arbeidskapasitet

Vi tilbyr:

 • Et engasjerende og spennende fagmiljø med mye klinisk kompetanse og forskningserfaring
 • Godt arbeidsmiljø og hyggelige kollegaer
 • SSE holder feriestengt 4 uker i juli, mellom jul og nyttår og i helligdager i påsken