Detaljer

 • Bedrift
  Rana kommune
 • Søknadsfrist
  04.02.2021
 • Sted:
  MO I RANA
 • Stillingsfunksjon:
  Vikariat
 • Stillingstype:
  Natt
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  NORDLAND
 • Arbeidssted:
  MO I RANA
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3375531
 • Se her for andre jobber fra Rana kommune

Nattsykepleier vikariat, Mjølan sykehjem 2. etg. (2021/018)

Avdeling for institusjonstjenester har ansvar for sykehjemstjenester, korttids- og avlastningsplasser, døgnrehabilitering, kommunalt øyeblikkelig hjelp tilbud og sentralkjøkken.
Totalt 245 institusjonsplasser fordelt på 4 sykehjem og Helseparken, med 280 årsverk sykepleiere, helsefagarbeidere og assistenter.

I avdeling institusjon skal brukernes behov være bestemmende for vår handling og struktur. Vi stiller høye krav til kvalitet på tjenesten og brukermedvirkning til beboere i sykehjem- og korttidsavdelingene.
Fagavdelingen skal være en arbeidsplass med et godt arbeidsmiljø, hvor medarbeiderne gjennom holdninger og samhandling med bruker opplever glede og trivsel.
Søk en stilling og bli en del av vårt team!

Ved Mjølan sykehjem 2 etg. er det ledig

 • 59,15% vikariat som nattsykepleier, fra dags dato til og med 28.02.2022, med mulighet for forlengelse.

           Ønsker du 100% stilling, så får vi det til.

Mjølan sykehjem har totalt 32 plasser fordelt på
1. etg. som har 16 plasser for beboere med ulik grad av demenssykdom.
2 etg. som har 16 beboere med ulike somatiske sykdommer.
Det er en meget faglig spennende avdeling, og vi har et svært godt arbeidsmiljø. Vi stiller høye krav til kvalitet på tjenesten og har alltid beboeren i fokus!

Vi søker sykepleiere som har brukeren i fokus, er faglig engasjert, har evne til å ta ansvar og veilede, er tydelig og evner å utvise stor grad av fleksibilitet ifht. arbeidsoppgaver

Kvalifikasjoner:
• Norsk autorisasjon som sykepleier
• Sykepleierstudenter som er ferdig utdannet våren 2021 kan også søke, En evt. tilsetting skjer da med forbehold om godkjent utdanning og autorisasjon.
• Kunnskap / beherske data som verktøy
• Må beherske norsk muntlig og skriftlig tilstrekkelig til å utøve yrket forsvarlig.
• Gyldig politiattest ved tiltredelse, jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4

Personlig egnethet:
• Du er løsningsorientert, handlekraftig og faglig sterk
• Du trives i møtet med pasienter og pårørende
• Interesse og kompetanse om veiledning, motivering og opplæring
• Evne til å ta ansvar, jobbe selvstendig og strukturert
• Du er en bidragsyter til samhandling og et godt arbeidsmiljø
Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi kan tilby:
• Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
• Internundervisninger og faglig oppdatering
• Godt arbeidsmiljø

Arbeidstid: Turnus på natt.

Fortrinnsrett for interne søkere vil bli tatt hensyn til ved ansettelsen. Ved evt. intern omrokkering kan det bli ledig annen stilling av samme type. Vi ber søkerne oppgi om de også ønsker å stå som søkere på andre ledige stillinger.

De to siste referanser må oppgis. Aktuelle søkere kan regne med å bli innkalt til intervju.

Stillingskode og lønn fastsettes på grunnlag av utdanning, lønnsansiennitet og intern lønnsstruktur.
Vitnemål og attester skal ikke legges ved søknaden, men leveres ved evt. jobbintervju.
Det gis tillegg for relevant tilleggs-/ videreutdanning.

Ved krav om gyldig politiattest skal denne fremskaffes først når søkeren har fått tilbud om stilling. Stillingen tilbys under forutsetning av at attesten ikke viser anmerkninger som enten fører til utelukkelse fra ansettelse, eller at søker finnes uegnet etter Rana kommunes vurderinger.

Rana kommune praktiserer mer offentlighet. I henhold til Offentlighetsloven §25 kan opplysninger om søker bli offentliggjort selv om søker ber om anonymitet.

Spørsmål knyttet til stillingen og ansettelsesprosessen kan rettes til:
konstituert avd.spl. Monica Steffensen, tlf. 41864906
eller e-post: monica.steffensen@rana.kommune.no

Søknad skal sendes via elektronisk søknadskjema, se link på denne side.

Søknadsfrist: 04.02.2021