Detaljer

 • Bedrift
  Rana kommune
 • Søknadsfrist
  20.10.2020
 • Sted:
  MO I RANA
 • Stillingsfunksjon:
  Turnus
 • Stillingstype:
  Natt
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  NORDLAND
 • Arbeidssted:
  MO I RANA
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3188242
 • Se her for andre jobber fra Rana kommune

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Nattsykepleier, Mjølan sykehjem (2020/357)

Fagområdet institusjon
Kommunen sine helse og omsorgstjenester er delt inn i funksjoner.
Institusjonstjenesten har ansvar for sykehjemstjenester, korttidsplasser og sentralkjøkken. Hjemmebasert tjeneste har ansvar for all omsorg i hjemmene og i omsorgsboligene.
Miljøterapeutisk avdeling har ansvar for tjenester til funksjonshemmede.
Tjenestetildelingen foregår i et felles tildelingskontor.

Som arbeidsgiver skal vi være fremtidsrettet og attraktive.
Vi stiller høye krav til kvalitet på tjenesten og brukermedvirkning til beboere i sykehjem- og korttidsavdelingene. Vi har alltid beboeren i fokus!
Søk en stilling og bli en del av vårt team!

I institusjonstjenester er det ved avdeling Mjølan sykehjem 2. etg., ledig

 • 2 x 59,15% fast stilling som nattsykepleier, fra dags dato.

Nattjenesten jobber i team på hele huset. Teamet består av tre ansatte hver natt på 32 beboere; 2 helsefagarbeidere og 1 sykepleier som ambulerer mellom etasjene.
1. etg. har 16 plasser for beboere med ulik grad av demenssykdom.
2 etg. har 16 beboere med ulike somatiske sykdommer.
Det er en meget faglig spennende avdeling, og vi har et svært godt arbeidsmiljø.

Vi søker sykepleiere som har brukeren i fokus, er faglig engasjert, har evne til å ta ansvar og veilede, er tydelig og evner å utvise stor grad av fleksibilitet ifht. arbeidsoppgaver

Kvalifikasjoner:
• Autorisasjon som sykepleier
• Kunnskap / beherske data som verktøy
• Må beherske norsk muntlig og skriftlig tilstrekkelig til å utøve yrket forsvarlig.
• Gyldig politiattest, jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4.
  Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi kan tilby:
• Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
• Internundervisninger og faglig oppdatering
• Godt arbeidsmiljø

Arbeidstid: Turnus på natt

Fortrinnsrett for interne søkere vil bli tatt hensyn til ved ansettelsen. Oppgi nåværende ansettelsesforhold og stillingsstørrelse. 

De to siste referanser må oppgis. Aktuelle søkere kan påregne å bli innkalt til intervju.

Stillingskode og lønn fastsettes på grunnlag av utdanning, lønnsansiennitet og intern lønnsstruktur. Lønnsansiennitet beregnes ut fra vitnemål og attester, som leveres ved jobbintervju. Det gis tillegg for relevant tilleggs-/videreutdanning. Nattsykepleier i Rana kommune lønnes for tiden med 7.500 kr over normallønn i hovedtariffavtalen.

Ved krav om gyldig politiattest skal denne fremskaffes først når søkeren har fått tilbud om stilling. Stillingen tilbys under forutsetning av at attesten ikke viser anmerkninger som enten fører til utelukkelse fra ansettelse, eller at søker finnes uegnet etter Rana kommunes vurderinger.

Spørsmål knyttet til stillingen og ansettelsesprosessen kan rettes til
avd.spl. Berit Synøve Jensen, tlf. 75144522 eller mail berit.jensen@rana.kommune.no

Søknad skal sendes via elektronisk søknadskjema, se link på denne side.

Søknadsfrist: 20.10.2020