Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Haugesund kommune

Nattstilling helsefagarbeider 57,98 % fast stilling

Offentlig forvaltning

Tilrettelagte tjenester gir tjenester etter vedtak hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven; avlastning, støttekontakt og bistand i bolig med heldøgns bemanning. Virksomheten gir også tjenester som dagtilbud og har ansvar for BPA ordninger. Det er 13 avdelinger i Tilrettelagte tjenester, 11 av disse er boliger i tilknytning til døgnbemannet personalbase. Virksomheten har også ansvar for et avlastningshjem for barn og ungdom. Avdelingene ligger spredt i hele Haugesund kommune. I Tilrettelagte tjenester er det ca. 400 ansatte, i tillegg til støttekontakter og familieavlastere. 

Stemhaugmarka er et bofellesskap som ligger nord i Haugesund, og er en avdeling som gir tjenester til voksne mennesker med utvilingshemming og ulike fysiske funksjonshemminger.

Helsefagarbeidere er en del av et team sammen med andre miljøterapeuter og miljøarbeidere på avdelingen, og er i samarbeid med de andre i teamet ansvarlig for å følge opp tiltak og planer.

Vi er på utkikk etter deg som har erfaring med:

 • arbeid med voksne med utviklingshemming/ psykiatri
 • arbeid med somatisk pleie
 • arbeid ned fysiske funksjonshemminger

Kvalifikasjoner:

 • Helsefagarbeider med autorisasjon. 
 • Det er krav om tilfredsstillende politiattest for tilsetting i stillingen
 • Ordinært førerkort klasse B
 • kjennskap til gjeldende lovverk, blant annet lov om helse- og omsorgstjenester, kap. 9
 • Norsk er arbeidsspråket i Haugesund kommune. Du snakker, leser og skriver  så godt norsk at du både kan samarbeide med andre og utføre arbeidsoppgavene dine selvstendig.

Personlige egenskaper:

 • Brukerorientert
 • Initiativrik og løsningsfokusert
 • Positiv, fleksibel og kreativ
 • Opptatt av å gi gode tjenester til beboerne
 • Du kan fungere godt i et team, men kan og arbeide selvstendig.
 • Du har god evne til etisk og faglig refleksjon
 • Du er opptatt av å ha et godt samarbeid med kollegaer, beboere og pårørende
 • Du har evne til å ta og gi veiledning

Vi tilbyr:

 • 57,98 % fast stilling med arbeid hver 3. helg
 • lønn blir fastsatt i henhold til tariff og gjeldende avtaler
 • utfordrende og spennende jobb i et aktivt arbeidsmiljø
 • interessante faglige utfordringer og mulighet for faglig og personlig utvikling
 • god seniorpolitikk
 • fokus på HMS-arbeid
 • IA bedrift hvor ledere har tett samarbeid med tillitsvalgte og verneombud for å skape en god arbeidshverdag