Nattevakt 65,73% og hvilende nattevakt 51,4% fast stilling

Østre Toten kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Østre Toten Kommune vil gjennom fellesskapskommunen - Kommune 3.0 - bidra til et mer inkluderende lokalsamfunnfor alle gjennom hele livet. Kommunen har derfor fokus på hverdagsmestring i alle deler av helse- og omsorgsektoren.

Tidlig innsats og gode pasientforløp er nøkkelord. Strategimeldingen for sektoren er "Ny velferd 2040". Målet er at innbyggerne i kommunen skal gis mulighet til økt funksjon, mestring og deltagelse.

Vi ønsker å benytte kompetansen på riktig måte i forhold til de behov våre brukere har, og satser i årene fremover på kompetansebygging med utgangspunkt i etablerte team.

FAKTA OM STILLINGEN:

Vi har 1 ledige nattevaktstilling på 65,73 % ved Vestbygda omsorgsbolig og 1 hvilende nattevaktstilling i Hagan på 51,4 %. 

På Vestbygda er det 11 boliger med heldøgns bemanning hvor det bor mennesker med nedsatt funksjonsevne av ulik art med ulikt bistandsbehov. I tillegg ytes det ambulante tjenester til 6 stk. utenfor Vestbygda. 

Hagan er en enkeltbolig med heldøgns bemanning. 

 

KVALIFIKASJONSKRAV TIL SØKER:

Det er ønskelig med Helsefagarbeider, men det åpnes for at lærlinger, studenter og andre kan søke.

Du er ansvarsbevisst og selvstendig, liker utfordringer og trives i et til tider hektisk miljø. Vi forutsetter at du er en positiv og løsningsorientert person, som bidrar til å skape et godt arbeidsmiljø. Erfaring fra tilsvarende arbeid vil være en fordel.

Du må være minimum 18 år, og det er en fordel om du har erfaring med å jobbe med mennesker med nedsatt funksjonsevne. Interesse for samhandling med mennesker er en forutsetning.

Etter 01.01.17 er det krav om å framlegge gyldig politiattest ved ansettelse.                               

Personlige egenskaper: Som nattevakt må du være særs selvstendig, kunne ta raske beslutninger, løsningsorientert, fleksibel og faglig engasjert.

VI KAN TILBY:

  • Spennende og varierte arbeidsdager med god mulighet til å være med å påvirke egen arbeidshverdag
  • Godt arbeidsmiljø, dyktige medarbeidere og en arbeidsplass der vi ønsker å legge til rette for utvikling og et faglig utfordrende og kvalitetsmessig godt tilbud til våre ansatte og pasienter
  • Godt samarbeid i en kommune hvor mye skjer
  • Lønn etter avtale

Som ansatt i Østre Toten kommune vil du omfattes av en god pensjons- og forsikringsordning. Vi har meningsfulle arbeidsoppgaver og et inkluderende arbeidsmiljø.

Arbeidstakere tilsettes i Østre Toten kommune på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglementer og Hovedtariffavtalen. Det trekkes 2% av bruttolønn til pensjon.