Ledig stilling

Stavanger Kommune

Nattevakt 

Dagsenter og avlastning er en bydekkende virksomhet i Stavanger kommune som gir stabile og tilrettelagte tilbud til mennesker med ulike bistandsbehov. Virksomheten består av seksjon avlastning, seksjon bolig og seksjon dagtilbud samt bydekkende veiledningsteam.
Seksjon avlastning består pr i dag av 5 avlastningsboliger, vi gir avlastningstilbud til 120 familier i Stavanger kommune. Vårt mål er å gi et stabilt, fleksibelt og tilrettelagt tilbud, som bidrar til god livskvalitet.
Boligen har 4 plasser. Høyebakken avlastningsbolig gir tjenester etter helse og omsorgstjenesteloven til familier som har hjemmeboende barn og ungdom i alderen 4-30 år med særlig tyngende omsorgsoppgaver.
Boligen har PAS som rammeverk og har fokus på fag for å gi brukerne av avlastningstilbudet gode tjenester.

Høyebakken avlastningsbolig gir tjenester til ca 25 familier fordelt på 4 sengeplasser i alderen alderen 5-30 år.  Beboerne hos oss har ulik grad av kognitiv fungering, vi har også beboere med atferd som utfordrer. Vi har fokus på å finne på kjekke aktiviteter med beboerne enten sammen i gruppe eller med den enkelte

Vi søker nå etter 2 nye nattevakter.

Aktuelle kandidater vil bli kalt inn fortløpende 

Arbeidsoppgaver:

Ivareta beboere på natt
Du må kunne etablere og vedlikeholde gode relasjoner
Du må kunne arbeide selvstendig og i team.

Kvalifikasjoner:

Studenter innen vernepleie og HS oppfordres til å søke
Ønskelig med erfaring og interesse med å jobbe med denne brukergruppen.
Ønskelig med kjennskap til PAS og atferdsanalytiske prinsipper
Dersom du har annet morsmål enn norsk, må du i din søknad dokumentere at du har språknivå tilsvarende B2. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål.
Politiattest må fremlegges ved ansettelse

Personlige egenskaper:

Lojal mot mål og tiltak
Kunne takle uforutsette/akutte situasjoner
Gode samarbeidsevner
Du må være raus og fleksibel, ha godt humør og en "gi og ta" holdning
Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

"Hjem-Jobb-Hjem" - avtale.
Muligheter til å delta i bedriftsidrettslag, kunstforeninger etc. om ønskelig.
Veiledning fra Bydekkende veiledningsteam.
Lønn etter utdanning og ansiennitet.