Ledig stilling

Trondheim Kommune

Nattevakt 

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ved Dalgård avlastningsbolig er det fra 15. oktober 2022 ledig tre faste 50 prosent stillinger med arbeid på natt. Stillingene innebærer passive nattevakter.

Dette er en stilling som passer for deg som er vernepleierstudent, student innenfor pedagogikk, helsefagarbeider eller barne- og ungdomsarbeider.

Dalgård avlastningsbolig er en del av Helse- og avlastningstjenesten for barn og ung, HABU, og ligger på Byåsen og tilbyr avlastning for barn og ungdom med særskilte behov i alderen fem til 18 år.

Aktuelle stilling inngår i turnus, med gjennomsnittlig arbeid hver tredje helg. Det vil også være muligheter for ekstra jobbing i høytids- og ferieperioder.

Arbeidsoppgaver:

 • Faglig yrkesutøvelse i form av stell, pleie, omsorg og oppfølging av våre brukere, samt veiledning i hjelp til selvhjelp
 • Samhandling i og utvikling av tilbudet.
 • Tjenesten er turnusbasert og innebærer arbeid i helger og ferier.
 • Disse stillingene har pr tiden i gjennomsnitt arbeid hver tredje helg

Kvalifikasjoner:

 • Vernepleierstudent, student innenfor pedagogikk, helsefagarbeider eller barne- og ungdomsarbeider.
 • Engasjement for gruppen utviklingshemmede.
 • Selvstendig evne og vilje til å orientere deg og tilegne deg ny fagkunnskap.
 • Gjerne kjennskap til Kap 9 (makt og tvang).
 • Kunnskap om utviklingshemming.
 • Erfaring fra arbeid i pleie/stell er en fordel.
 • Må kunne fremvise gyldig politiattest ved tilsetting.
 • Positiv, fleksibel, samarbeidsvillig og løsningsorientert.

Personlige egenskaper:

 • Du må kunne arbeide selvstendig og ha evne til å jobbe i team.
 • Kunne bygge og vedlikeholde gode relasjoner.
 • Både opptre tydelig og kunne sette grenser på en positiv og konstruktiv måte.
 • By på deg selv, gripe øyeblikket og samtidig være strukturert og forutsigbar.
 • Dette er egenskaper du må kunne ta i bruk både overfor ungdommene, kollegaer, foreldre og andre samarbeidspartnere.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

 • Et tverrfaglig arbeidsmiljø hvor det legges til rette for medvirkning og faglig utvikling.
 • Spennende, utfordrende og mangfoldige arbeidsoppgaver med brukere som gir mye tilbake.
 • Opplæring og tilbud om fagdager.
 • Varierte arbeidsdager og oppgaver.
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler.