Ledig stilling

Stavanger Kommune

Nattevakt

Austbø bofellesskap er et bofellesskap som gir tilpassede tjenester til personer innenfor autisme spekteret og gjennomgripende utviklingsforstyrrelser med ulik grad av utfordrende atferd. Bofellesskapet har vært i drift siden 2016. Fra 1. januar 2019 ble Austbø bofellesskap en del av virksomheten: Bo & Aktivitet Sør. 

 Ledig nattevaktstilling (3 hver helg 27,23%) . Aktuelle kandidater vil bli innkalt forløpende.

Arbeidsoppgaver:

Som nattevakt vil du ha ansvar for å gi bistand til beboerne i forhold til hva de til en hver tid har behov for
Det er også tillagt noen faste arbeidsoppgaver på natt som du vil ha ansvar for
Dokumentere i vårt journalsystem

Kvalifikasjoner:

Studenter innen helse og sosialfagligutdanning (vernepleier, sykepleier, sosionom, barnevernspedagog, ergoterapeut ) og studenter innenfor lærerutdanning oppfordres til å søke.

Autorisert vernepleier/sykepleier eller bachelorgrad innen helse/sosialfag.

Andre aktuell bachelorgrader  (miljøveileder) 

Helsefagarbeider, barne og ungdomsarbeider, aktivitør, fagarbeider

Ufaglærte med relevant erfaring kan bli vurdert. 

Dersom du har annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språknivå tilsvarende B2 Gjelder ikke søkere med skandinavisk språk som morsmål

Personlige egenskaper:

Må kunne jobbe selvstendig og håndtere uforutsette situasjoner
Ta ansvar for å holde seg faglig oppdatert
Gjøre det lille ekstra for å skape hygge og trivsel for beboere og kollegaer
Være trygg på seg selv, samt vise trygghet i arbeidet med brukere. 

Kan kommunisere med ulike mennesker på en klar og tydelig måte, både muntlig og skriftlig
Personlig egnethet vil vektlegges i ansettelse 

Vi tilbyr:

Utfordrende arbeidsoppgaver innenfor fagfeltet.
Store muligheter for faglig og personlig utvikling for den rette personen.
Lønn etter utdanning og ansiennitet
Arbeidsplasstillegg 16000,- kr pr år.
Turnustillegg på 20 000,- kr pr år for vernepleiere og sykepleiere