Detaljer


Nattevakt

Stavanger skal være en god by å bo i for alle. Som ansatt i Stavanger kommune får du utgjøre en forskjell for byen vår og menneskene som bor her. Med i overkant av 11000 ansatte er vi en av regionens største arbeidsgivere. Sammen jobber vi for en levende by. Fra 1. januar 2017 ble botilbudet for mennesker med utviklingshemning organisert i to virksomheter: Bo & Aktivitet Nord og Bo & Aktivitet Sør. Bo & Aktivitet Sør omfatter bydelene Hinna, Hillevåg, Hundvåg og Storhaug, og der er til sammen 16 avdelinger i virksomheten. Boligen er en veletablert bolig med 4 beboere som har et heldøgnstilbud. Vi søker nå etter en nattevakt i ca. 66 % stilling i turnus med jobb hver 3. helg med mulighet til å ta ekstravakter natt/aften.  

Som nattevakt vil du ha ansvar for å gi bistand til beboerne i forhold til hva de til enhver tid har behov for 
Det er også tillagt noen faste arbeidsoppgaver på natt som du vil ha ansvar for
 
Dokumentere i vårt journalsystem 

Helsefagarbeider/Assistent/Pleiemedarbeider

Dersom du har annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språknivå tilsvarende B2, gjelder ikke søkere med skandinavisk språk som morsmål 

Må kunne jobbe selvstendig og kunne takle uforutsette hendelser/ akutte situasjoner 
Være trygg på seg selv 
Vise engasjement 
God arbeidsmoral 
Være lojal mot gjeldende rutiner, mål og tiltak for den enkelte beboer 
Være opptatt av å motta veiledning og ha evnen til å justere kursen etter dette 
Interesse for fagfeltet og holder seg faglig oppdatert 
Personlig egnethet vil bli vektlagt 
Vi vektlegger at den enkelte skal få god opplæring, faglig påfyll og veiledning etter individuelle behov 
Muligheter for faglig og personlig utvikling 
Gode pensjons- og forsikringsordninger 
Ansatte i Stavanger kommune har tilgang på en rekke velferdsordninger 
Stavanger kommune er en inkluderende arbeidslivs bedrift (IA) 
"Hjem-jobb-hjem"-avtale 
Turnus natt med jobb hver 3. helg 
Lønn etter gjeldende tariff 
Ansettelsesdato etter avtale