Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Nasjonalt senter for aldring og helse søker ny IT ansvarlig

Offentlig forvaltning

Nasjonalt senter for aldring og helse (Aldring og helse) ble etablert i 1997, er statlig finansiert og organisert i Helse Sør-Øst RHF under Sykehuset i Vestfold HF, Forskning- og innovasjonsavdelingen, og Oslo Universitetssykehus HF, Ullevål, Medisinsk klinikk.

Aldring og helse driver omfattende forsknings- og utviklingsvirksomhet, og formidler oppdatert kunnskap innen aldring og eldrehelse på områdene kognisjon og demens, psykisk helse og fysisk helse. Aldring og helse samler, skaper, kommuniserer og implementerer kunnskap og kompetanse om aldring og eldrehelse i Norge. Vi har en helhetlig tilnærming til vårt fagfelt som skal fremme helse, forebygge sykdom og gi forutsetninger for å leve med sykdom.
Målgruppene er beslutningstakere på ulike nivå, helsepersonell, ufaglærte, frivillige, ulike pårørende-grupper og brukere av tjenester, samt media og allmennheten. Vi leverer kartlegginger på ulike områder som viktige deler av beslutningsgrunnlaget til nasjonale myndigheter. Vår virksomhet vokser og er i stor utvikling.

Les mer om oss her; www.aldringoghelse.no

Aldring og helse søker etter en positiv, engasjert og innovativ person som skal være ansvarlig for arbeidet med digitalisering og utvikling av IT og kommunikasjonssystemer.

Aldring og helse jobber løpende med digitalisering og forbedring av IT og kommunikasjonssystemer. Vi samarbeider med flere eksterne partnere på ulike plattformer for å kunne tilby løsninger til våre målgrupper over hele landet. Vi søker nå en IT ansvarlig i fast stilling.
Du har kjennskap til ulike programmeringsspråk. Du setter deg raskt inn i nye løsninger. Du er fremoverlent og venter utålmodig på lansering av ny teknologi og nettjenester. Detaljkunnskaper om enkelte verktøy og løsninger er ingen ulempe, men det viktigste er at du har solid allroundkunnskap og et godt grep om hvilke løsninger som egner seg til hvilke oppgaver.

Du får store muligheter til å utforme din egen arbeidshverdag og vil være sentral i arbeidet med å utvikle vår digitale fremtid. Arbeidsplass vil være ved et av Aldring og helses lokaler, fortrinnsvis i Oslo, Asker eller Tønsberg.

Noe reising må påregnes.

Arbeidsoppgaver:

 • koordinere drift og utvikling av eksisterende og nye IT løsninger
 • følge med på utviklingen av nye teknologiske muligheter og bidra til at Aldring og helse bruker den mest hensiktsmessige teknologien og effektive løsninger
 • veilede eksisterende og nye prosjekter i valg av riktige digitale løsninger
 • innhente tilbud fra eksterne leverandører og følge prosessen til ferdig produkt
 • tilrettelegge for, og etter behov bistå med, publisering på våre digitale kanaler
 • utvalg av og innkjøp av IT utstyr i henhold til Sykehuset i Vestfolds innkjøpssystem
 • håndtering av lisenser og avtaler
 • GDPR, personvern, sikkerhet og kvalitetssikring
 • E-læring, strategi, veivalg og teknisk plattform
 • yte lokal support

Kvalifikasjoner:

 • minimum bachelorgrad i informatikk eller annen relevant utdanning
 • godt innblikk i digitale løsninger og trender
 • erfaring fra drift og oppsett av større IT-miljøer
 • erfaring fra anbud og innkjøpsprosesser i det offentlige
 • erfaring fra IT drift
 • god kunnskap om windows PC og server operativsystem
 • god kjennskap til den nye personvernforordningen/GDPR
 • erfaring fra offentlig forvaltning
 • gode kommunikasjonsferdigheter i norsk og engelsk både muntlig og skriftlig

Det forutsettes oppholds- og arbeidstillatelse i Norge.

Personlige egenskaper:

 • Har gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper
 • Er strukturert og selvstendig
 • Har evnen til å håndtere flere parallelle aktiviteter
 • Er endringsorientert og ønsker kontinuerlig utvikling
 • Er målrettet og løsningsorientert

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

 • arbeid i en spennende kunnskapsbedrift som er i stadig utvikling
 • et raust og inkluderende arbeidsmiljø, der vi ser og støtter hverandre
 • interessante og nyskapende arbeidsoppgaver
 • fleksibel arbeidssituasjon preget av selvstendighet og frihet under ansvar   

Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning. Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement. 

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning.