Ledig stilling

Oslo kommune

Nærmiljøvert / renholder

Offentlig forvaltning

Stillingen skal bidra til å oppfylle bydelens visjon og overordnede mål og planer, samt målene i delprogram nærmiljø i Groruddalssatsningen
 
Seksjonens oppgave på Sletteløkka er å utvikle et inkluderende og deltakende bomiljø for områdets beboere. Vi skal jobbe for at beboerne kan delta aktivt i utvikling av eget bomiljø.
 
Sletteløkka Grendehuset er møteplass for å utvikle et positivt og aktivt sosialt bomiljø på Sletteløkka.
Det er et lokale som beboerne kan bruke for å ha egne aktiviteter. Det brukes også av foreninger, grupper og familier som trenger lokaler til møter, barnebursdager og familiesamlinger.
 
Den ansatte må ha serviceinnstilling. Den skal sørge for at lokalet holdes rent og ryddig. Alle som bruker lokalet skal rydde etter eget bruk. Samtidig skal de som skal bruke lokale, oppleve at det er i orden når de kommer. Sammen med de øvrige ansatte skal den ansatte skal bidra til dette.
 
Stillingen skal bidra til at Bydel Bjerke ivaretar sine forpliktelser som leietaker og utleier. 

Arbeidsoppgaver:

- Opptre redelig og respektfullt i møte med brukere og kollegaer
- Skape resultater i samarbeid med øvrig personale på Grendehuset
- Vise engasjement og bidra til et godt arbeidsmiljø
- Bidra gjennom eget arbeid til at Oslo kommune og Bydel Bjerke får et godt omdømme.
- Daglig renhold av gulv og toaletter, samt renhold av bord, vegger, dører, vinduer, etter behov. Etterfylle papir, kaste søppel og annen generell rydding ved behov. 
- Oppgavene kan utføres på morgen, kveldstid og helger. 

Kvalifikasjoner:

- Det er ønskelig med renholdskompetanse som kan dokumenteres.
- Ha evne og vilje til å utføre de oppgaver som er tillagt stillingens ansvars- og arbeidsområde.
- Være en positiv kultur- og holdningsbærer mht å realisere bydelens og nærmiljøprogrammets målsettinger.

Personlige egenskaper:

- Du må være pliktoppfyllende, fleksibel og pålitelig

- Evne til å se hva som skal gjøres for å holde et lokale ryddig, rent og hyggelig

- Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

20 % stilling. Dette er en liten stilling og omfanget kan variere over tid. Det forutsettes fleksibilitet, innenfor Arbeidsmiljølovens krav. 

Stillingen er 6 mnd engasjement med mulighet for forlengelse. 

Lønnstrinn 4-16 i Oslo kommunes regulativ. Lønnsplassering fastsettes ut ifra ansiennitet.