Detaljer

 • Bedrift
  Trondheim Kommune
 • Søknadsfrist
  30.08.2020
 • Sted:
  TRONDHEIM
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  TRØNDELAG
 • Arbeidssted:
  TRONDHEIM
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3013204
 • Se her for andre jobber fra Trondheim Kommune

Nærings-, miljø- og samferdselsdirektør

Kommunedirektøren søker etter direktør for nytt sektorområde i Trondheim kommune.

Direktørstillingen er nyetablert som et ledd i å styrke satsingen i retning av en bærekraftig kommune, by og næringsliv. Sektoren vil samlet gjøre Trondheim kommune bedre rustet for å møte de store miljø- og klimautfordringene, utvikle et grønt og fremtidsrettet næringsliv og skape gode samferdselsløsninger for byens innbyggere.

Direktøren  inngår i kommunedirektørens ledergruppe, utøver den strategiske ledelsen og har resultatansvar innen sitt område på vegne av kommunedirektøren. Stillingen er en krevende lederstilling med stor innflytelse, og gir rike muligheter til å påvirke utviklingen innen næring, klima og miljø, samferdsel og mobilitet i Trondheim.

Direktøren skal lede en tverrfaglig kunnskapsorganisasjon med svært kompetente og motiverte medarbeidere.

Arbeidsoppgaver

Direktøren  skal utvikle, synliggjøre og sikre gjennomføring av:

 • næringsarbeidet med fokus på økt verdiskapning, det grønne skiftet og grønn konkurransekraft
 • kommunens satsinger innen energi og klima
 • bærekraftig forvaltning av natur- og kulturmiljøet 
 • kommunens del av Miljøpakken inkludert  ledelse av programrådet 
 • kommunens samferdsels-og mobilitetspolitikk
 • kommunens samarbeid med innovasjons- og forskningsmiljøene innen fagområdene
Kvalifikasjoner

Den nye direktøren må ha:

 • strategisk ledererfaring fra større og tverrfaglig sammensatte organisasjoner, med dokumenterte resultater 
 • høyere utdanning 
 • kunnskap og erfaring om hvordan politisk styrte organisasjoner fungerer 
 • erfaring fra mediehåndtering
Personlige egenskaper

Som leder bør du:

 • være en kommuniserende og positiv leder med en trygg og tillitskapende lederstil, mot til å delegere, og evne til å gi medarbeiderne handlingsrom
 • framstå med trygghet, tydelighet og entusiasme overfor omgivelsene
 • evne å iverksette politiske beslutninger
 • kunne prioritere innsatsen på flere komplekse saksfelt
 • evne å innta et helhetsperspektiv og å bidra til å bygge samhandling på tvers i hele organisasjonen
 • ha god evne til å håndtere stress og mestre komplekse oppgaver.

Dette er en lederstilling der det stilles særlig store krav til relasjonelle ferdigheter.

Vi tilbyr
 • Spennende og krevende lederstilling på strategisk nivå i en av landets største organisasjoner
 • Mulighet til å påvirke samfunnsutviklingen på et viktig område for innbyggerne
 • Tilgang på omfattende støtteressurser og -tjenester
 • Åremålsavtale på seks år (med mulighet til forlengelse på ytterligere seks år)