Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Innlandet fylkeskommune

Næring og internasjonalt samarbeid - Rådgiver/seniorrådgiver

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse

Avdeling for næring og internasjonalt samarbeid har ledig 100 % stilling som rådgiver/seniorrådgiver fra 01.05.2024. Arbeidsområdet er internasjonalt samarbeid, med særlig vekt på EU/EØS.

Om enheten

Avdeling for næring og internasjonalt samarbeid har ansvar for tilrettelegging for næringsutvikling og arbeid med virkemiddelapparatet, forskning, utvikling og innovasjon (FoUI), EU-programmer og annet internasjonalt arbeid. Utviklingsarbeid og verdiskaping med en sirkulær tilnærming, basert på Innlandets ressurser og kompetanse, er sentrale satsinger for Innlandet fylkeskommune. Avdelingen er organisert i tre seksjoner som ivaretar oppgavene. Denne stillingen vil tilhøre seksjonen Næringsbasert samfunnsutvikling.

Vi søker deg som

Ser mulighetene i å bruke internasjonalt samarbeid og virkemidler for å bidra til å forme utviklingen av Innlandet fylke basert på våre ressurser, næringsliv og kompetansemiljøer.

Vi tilbyr

 • Varierte og arbeidsoppgaver i nært samarbeid med administrativ og politisk ledelse
 • Bredt og stimulerende fagmiljø
 • Godt arbeidsmiljø
 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • Lønn etter avtale
 • Fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Fleksibilitet i arbeidshverdagen i dialog med leder

Om stillingen

 • arbeidet i stillingen vil ta utgangspunkt i fylkeskommunens rolle som samfunnsutvikler, med særlig vekt på å styrke innsatsen overfor internasjonale forbindelser
 • 100 % fast stilling
 • den som tilsettes i stillingen vil bli innplassert i stillingskode avhengig av utdanning og erfaring jf. lov- og avtaleverk
 • kontorsted Hamar, men med muligheter for fleksibel arbeidsorganisering
 • det blir en del reisevirksomhet
 • tiltredelse så snart som mulig

Arbeidsoppgaver

 • Legge til rette for at aktører innen næringsliv, frivillighet, kompetanse- og FoU-institusjoner og offentlige virksomheter i Innlandet kan dra nytte av EU/EØS-satsinger/programmer i det regionale utviklingsarbeidet
 • Oppfølging av fylkeskommunens internasjonale engasjement og prosjekter
 • Veilede, initiere og koordinere etablering av internasjonale prosjekter
 • Være rådgiver for politikerne i forbindelse med fylkeskommunens medlemskap i internasjonale organisasjoner
 • Delta i internasjonale organisasjoner der Innlandet fylkeskommune har engasjementer
 • Bidra til god samhandling internt og med eksterne partnere
 • Andre arbeidsoppgaver innenfor avdelingens arbeidsområder kan også forekomme

Kvalifikasjonskrav

 • God kunnskap om EU/EØS og aktuelle europeiske støtteordninger og programmer, samt norsk europapolitikk
 • Utdanning på universitets- eller høgskolenivå
 • Erfaring med prosjektledelse og arbeid med internasjonale prosjekter, og da spesielt EU/EØS-relaterte programmer
 • Kjennskap til virkemiddelapparatet og innovasjonsaktørene nasjonalt
 • Gode engelskkunnskaper skriftlig og muntlig - kunnskaper i andre fremmedspråk er en fordel
 • Personlig egnethet
 • Førerkort klasse B

Ønskede egenskaper

 • Utviklingsorientert, kreativ og nyskapende
 • Gode kommunikasjons- og veiledningsevner
 • Initiativrik og resultatorientert
 • Erfaring med prosjektutvikling
 • God formidlingsevne, muntlig og skriftlig
 • Evne til å bygge gode nettverk og samarbeidsrelasjoner

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen og oppfordrer derfor alle som er kvalifisert i henhold til utlysningsteksten til å søke hos oss. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi ber aldri om Bank-ID informasjon i søknadsprosessen. 

Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder - for alle stillinger i tannhelsetjenesten, folkehøgskolene og videregående skoler.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og du må begrunne hvorfor du skal unntas offentlighet i tekstfeltet til søknaden.              

Det tas forbehold om at overtallige i fylkeskommunen kan ha fortrinnsrett til stillingen.

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.