Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Innlandet fylkeskommune

Næring og internasjonalt samarbeid – Rådgiver EU/EØS

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse

Avdelingen Næring og internasjonalt samarbeid har ledig fast 100 % stilling som rådgiver knyttet til EU/EØS for snarlig tiltredelse.

Om enheten

Næring og internasjonalt samarbeid (NIS) har ansvar for og oppgaver innenfor nærings- og samfunnsutvikling. Arbeid med å fremme internasjonalt samarbeid knytter seg til alle fylkeskommunens fagområder. Avdelingen har omkring 30 ansatte.

Avdelingen er organisert i tre seksjoner. Utlyst stilling vil inngå i seksjonen Innovasjon og utvikling.

Vi søker deg som

 • kan være med på å forme utviklingen av Innlandet fylke sine internasjonale relasjoner og oppgaver, og da spesielt rettet mot EU- programmer (europeiske forsknings- og innovasjonsprogram) som kan bidra til utvikling i Innlandet

Vi tilbyr

 • varierte og spennende arbeidsoppgaver i nært samarbeid med administrativ og politisk ledelse internt, og med andre aktuelle aktører i Innlandet, Norge og internasjonalt
 • bredt, spennende fagmiljø
 • godt arbeidsmiljø
 • gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • lønn etter avtale
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

Om stillingen

 • stillingen vil ha fokus på fylkeskommunens rolle som samfunnsutvikler, med særlig vekt på å styrke innsatsen rundt internasjonale forbindelser til beste for hele Innlandet
 • kontorsted er Hamar, men med muligheter for fleksibel arbeidsorganisering
 • det vil bli en del reisevirksomhet både i regionen og internasjonalt
 • tiltredelse så snart som mulig

Arbeidsoppgaver

 • delta i arbeidet med å gjennomføre tiltak knyttet til internasjonal strategi og pågående prosjekter
 • ha ansvaret med å legge til rette for at næringsliv, FoU-institusjoner og offentlige virksomheter i Innlandet kan nyttiggjøre seg EU/EØS satsinger/programmer i regionalt utviklingsarbeid
 • det kan bli aktuelt med ansvar for andre oppgaver knyttet til avdelingens roller og oppgaver

Kvalifikasjoner

 • utdanning på minst mastergradsnivå
 • gode norsk og engelskkunnskaper både skriftlig og muntlig, og gjerne andre språkkunnskaper
 • kunnskap om norsk regionalpolitikk og utfordringer knyttet til generell samfunnsutvikling
 • erfaring med prosjektledelse og arbeid med internasjonale prosjekter, og da spesielt EU/EØS-relaterte programmer
 • førerkort klasse B

Egenskaper

 • utviklingsorientert, kreativ og nyskapende
 • gode kommunikasjons- og veiledningsegenskaper
 • initiativrik og resultatorientert
 • god formidlingsevne, muntlig og skriftlig
 • evne til å bygge gode nettverk og samarbeidsrelasjoner

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn eller nedsatt funksjonsevne. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke. Vi ber aldri om Bank-ID informasjon i søknadsprosessen. 

Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder - for alle stillinger i tannhelsetjenesten, folkehøgskolene og videregående skoler.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og må begrunnes i tekstfeltet til søknaden.              

Det tas forbehold om at overtallige i fylkeskommunen kan ha fortrinnsrett til stillingen.

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.