Næring og Internasjonalt samarbeid - Rådgiver grønn næringsutvikling (vikariat)

Innlandet fylkeskommune

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse

Avdeling for Næring og internasjonalt samarbeid har ledig 100% stilling i ett års vikariat som rådgiver grønn næringsutvikling i Innlandet.

Om enheten

Avdeling for næring og internasjonalt samarbeid skal iverksette fylkeskommunens politikk på en rekke samfunnsområder, her under næringsutvikling, innovasjon, forskning, kunnskapsutvikling og internasjonalt samarbeid. Avdelingen har et godt faglig og sosialt miljø med medarbeidere som jobber etter Innlandets visjon: Eventyrlige muligheter.

Vi søker deg som

 • kan og vil bidra til et grønnere, smartere og mer nyskapende næringsliv i Innlandet
 • oppnår resultater gjennom samarbeid med kollegaer, bedrifter, offentlig virksomhet og kunnskapsmiljøer
 • har førerkort klasse B

Vi tilbyr

 • 1 års vikariat med muligheter for forlengelse
 • tiltredelse etter avtale
 • mulighet til å påvirke utviklingen til et miljøvennlig og klimanøytralt samfunn
 • et godt arbeidsfellesskap i et ambisiøst fagmiljø innen forskning og innovasjon, regional utvikling og europeisk samarbeid
 • oppgaver i et politisk prioritert område, med rom for egne initiativ
 • lønn etter avtale
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

Om stillingen

 • rådgiver vil primært være faglig ansvarlig for videreføring av tilskuddsordningen "Grønn Framtid" i Innlandet
 • grønn framtid er en lavterskelordning som skal fremme utvikling av nye miljøvennlige produkter, tjenester og forretningsideer
 • grønn framtid skal bygge kapasitet til å anvende øvrige regionale og nasjonale støtteordninger 

Arbeidsoppgaver

 • fremme formålet med Grønn framtid, gjøre ordningen kjent, gi råd til og veilede søkere slik at midlene avsatt til denne og andre støtteordninger gir størst mulig samfunnseffekt
 • saksbehandling og vurdering av søknader
 • økonomistyring og utbetaling av støtte
 • rapportere om framdrift og måloppnåelse til oppdragsgiver (Fylkestinget)

Ønskede kvalifikasjoner

 • høgskole/universitetsutdanning innen tekniske, økonomiske eller samfunnsvitenskaplige fag
 • god skriftlig og muntlig formidlingsevne på norsk og engelsk
 • erfaring fra innovasjon og grønn omstilling i offentlig og privat virksomhet
 • kjennskap til norsk og internasjonal politikk for grønn omstilling
 • kjennskap til søknadshåndtering og regelverk for offentlige støtteordninger
 • god økonomiforståelse og erfaring fra prosjektadministrasjon

Egenskaper

 • strukturert og metodisk
 • evne til å omsette ny kunnskap til praksis
 • evne til å initiere, utvikle og fullføre prosesser
 • evne til å etablere og vedlikeholde relasjoner og nettverk 

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke. Vi ber aldri om Bank-ID informasjon i søknadsprosessen. 

Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder- for alle stillinger i tannhelsetjenesten og videregående skole.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og må begrunnes i tekstfeltet til søknaden.               

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.