Næring og internasjonalt samarbeid - Rådgiver næringsutvikling

Innlandet fylkeskommune

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse

Næring og internasjonalt samarbeid har ledig stilling som rådgiver med arbeidsområder knyttet til næringsutvikling, særlig landbruk og bioøkonomi med tiltredelse snarest.

Om enheten

Avdeling for næring og internasjonalt samarbeid har ansvar for å tilrettelegge for næringsutvikling og arbeidet med virkemiddelapparatet, forskning, utvikling og innovasjon (FOUi), EU-programmer og annet internasjonalt samarbeid. Utviklingsarbeid innen bioøkonomi og landbruk er en sentral satsing for Innlandet fylkeskommune. Avdelingen er organisert i tre seksjoner som ivaretar oppgavene. Denne stillingen vil inngå i seksjon Næringsbasert samfunnsutvikling.

Vi søker deg som

 • kan være med å forme utviklingen av Innlandet fylke som det ledende fylke innen landbruk og bioøkonomi i Norge

Vi tilbyr

 • varierte og spennende arbeidsoppgaver i nært samarbeid med administrativ og politisk ledelse
 • bredt, spennende fagmiljø
 • godt arbeidsmiljø  
 • gode muligheter for personlig og faglig utvikling     
 • lønn etter avtale
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

Om stillingen

 • 100 % fast stilling
 • vil ha fokus på fylkeskommunens rolle med næringsutvikling, med særlig ansvar for oppgaver knyttet til bioøkonomi med fokus på jordbruk
 • delta i arbeid med utforming av overordnede strategier
 • håndtering av tilskuddsordninger og utviklingsarbeid generelt
 • stillingen vil også ha fokus på internasjonalt arbeid innen sine fagområder
 • kontorsted Hamar, men med muligheter for en fleksibel arbeidsform
 • en del reisevirksomhet må påregnes
 • førerkort klase B er nødvendig

Kvalifikasjoner

 • utdanning på universitets- eller høgskolenivå
 • kunnskap om norsk regional- og landbrukspolitikk og utfordringer knyttet til generell næringsutvikling
 • kunnskap om bioøkonomi og landbruk
 • erfaring med prosjektledelse og arbeid med prosjekter
 • godt nettverk innen fagområdene

 Egenskaper

 • utviklingsorientert, kreativ og nyskapende
 • gode kommunikasjons- og veiledningsegenskaper
 • initiativrik og resultatorientert
 • god formidlingsevne, muntlig og skriftlig.
 • evne til å bygge gode nettverk og samarbeidsrelasjoner 

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke.

Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder- for alle stillinger i tannhelsetjenesten og videregående skole.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og må begrunnes i tekstfeltet til søknaden.               

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.