Detaljer


Næring og internasjonalt samarbeid – Rådgiver

Beskrivelse

Avdelingen Næring og internasjonalt samarbeid har ledig 100% fast stilling som rådgiver med tiltredelse snarest.

Om enheten

Avdeling for næring og internasjonalt samarbeid skal iverksette fylkeskommunens politikk på en rekke samfunnsområder, som innovasjon, forskning, kunnskapsutvikling og internasjonalt samarbeid. Avdelingen har et godt faglig og sosialt miljø med medarbeidere som jobber etter Innlandets visjon: Eventyrlige muligheter.

Vi søker deg som

 • vil bidra til å gjøre Norden til verdens mest bærekraftige og integrerte region fram mot år 2030
 • vil tre inn i posisjonen som sekretariatsleder for Grensekomiteen Innlandet – Dalarna, et samarbeid under Nordisk Ministerråd
 • vil videreutvikle samarbeidet mellom Innlandet og Värmland
 • har førerkort klasse B

Vi tilbyr

 • mulighet til å påvirke samfunnsutviklingen i Innlandet, i naboregionene Värmland og Dalarna, i Norden og i Europa
 • støtte fra et ledende fagmiljø innen regional utvikling, nordisk og europeisk samarbeid
 • arbeid tett koplet på administrativ og politisk ledelse med rom for egne initiativ
 • delt kontorsted mellom Trysil og Hamar
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger
 • lønn etter avtale

Om stillingen

 • stillingen omfatter rollene som sekretariatsleder for Grensekomiteen Innlandet-Dalarna og som koordinator for samarbeidsavtalen mellom Innlandet fylkeskommune og Region Värmland
 • stillingen opprettes med delt kontorsted mellom Trysil og Hamar
 • reisevirksomhet i grenseregionene og internasjonalt er en naturlig del av stillingen

Arbeidsoppgaver

 • som sekretariatsleder i Grensekomiteen Innlandet – Dalarna vil du ha ansvar for å gjennomføre aktivitetene i komiteens handlingsplan i samarbeid med partnere i begge fylker der i blant Fylkesmannen, Länsstyrelsen og Region Dalarna
 • komiteen har et bredt arbeidsfelt, som å legge til rette for velfungerende grensekryssende bo-, service- og arbeidsmarkeder, livskraftige lokalsamfunn, samarbeid innen kultur, idrett og offentlige tjenester med mer
 • som koordinator for samarbeidsavtalen mellom Innlandet fylkeskommune og Region Värmland vil strategisk og praktisk arbeid med å utvikle den sirkulære bioøkonomien, FNs bærekraftmål, EUs grønne giv, infrastruktur og praktisk organisering av det politiske samarbeidet være viktige oppgaver

Ønskede kvalifikasjoner

 • kunnskap og erfaring med arbeid i nettverk, etablering og gjennomføring av prosjekter og prosesser, organisasjonskunnskap
 • kunnskaper om norsk og europeisk politikk og samfunnsutvikling generelt
 • gode engelskkunnskaper og gjerne andre språkkunnskaper
 • utdanning på universitets- eller høgskolenivå eller annen spesifikk relevant kompetanse
 • god tall- og økonomiforståelse

Ønskede egenskaper

 • evne til å etablere og vedlikeholde relasjoner og nettverk i inn- og utland
 • evne til å initiere, utvikle og fullføre prosjekter og prosesser
 • god muntlig og skriftlig formidlingsevne

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke.

Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder- for alle stillinger i tannhelsetjenesten og videregående skole.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og må begrunnes i tekstfeltet til søknaden.               

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.