Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Musikkterapeut

Offentlig forvaltning

Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) har kliniske enheter i Arendal, Kristiansand og Lister og utekontorer i Lillesand og Mandal. I tillegg til den kliniske virksomheten er det en betydelig forskningsvirksomhet.  

ABUP stab har følgende stilling ledig:
1x100 % fast stilling for musikkterapeut. Stillingen er ledig fra og med 01.10.2022. 

Musikkterapeuten vil ha arbeidsoppgaver i Psykiatrisk Sykehusavdeling (PSA) (50 %) og i ABUP (50 %), men stillingen er organisatorisk tilknyttet ABUP.

ABUP gir spesialisert helsetilbud til barn og unge (0-18 år) med psykiske utfordringer, og deres pårørende. Avdelingen består av syv kliniske enheter, merkantil enhet, forskningsenheten (FoU) og stab. Den ledige stillingen er plassert i avdelingssjefens stab. Avdelingssjefens stab består av 4 årsverk.

Ta kontakt for mer informasjon.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.  

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet. 

Arbeidsoppgaver:

 • Initiere og lede faglig utvikling og etablering av musikkterapeutisk tilbud ved ABUP studio, for innlagte i både Abup (Avdeling for barn og unges psykiske helse) og PSA (Psykiatrisk avdeling) samt polikliniske pasienter, herunder spesielt innen psykose- og depresjonsproblematikk.
 • Gjennomføre musikkterapi innenfor behandlingsmessige kriterier.
 • Iverksette og lede musikkterapeutisk relaterte utviklingsprosjekter
 • Benytte musikkteknologiske verktøy
 • Gi veiledning til foreldre, førstelinjetjeneste og andre samarbeidspartnere 
 • Samarbeide med avdelingen om hvordan en kan samarbeide mellom førstelinjetjenesten, skole/PPT, Barnevernstjeneste, BUF etat og spesialisthelsetjenesten om forebygging og oppfølging med kreative virkemidler i lokalsamfunnet
 • Andre arbeidsoppgaver kan tilkomme 

Kvalifikasjoner:

Nødvendige kvalifikasjoner:

 • Utdannelse innen musikk og musikkterapi
 • Relevant klinisk videreutdanning
 • God kunnskap i komponering og arrangering
 • Erfaring fra arbeid med barn, unge og voksne i kriser, familiearbeid og nettverksperspektiv
 • Gode ferdigheter i bruk av relevante dataverktøy for stillingen  
 • God norsk skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • Førerkort klasse B  

Ønsket kvalifikasjoner:

 • Andre utdanninger som fremmer pedagogiske aspekter er en fordel
 • Gode kunnskaper om og erfaring med å jobbe i musikkstudio med pasienter gjennom bruk av musikkterapeutiske tilnærminger og metoder
 • Erfaring med å jobbe innenfor minoritetsgrupper
 • Erfaring med prosjektledelse 

Personlige egenskaper:

 • Evne til å både kunne jobbe selvstendig og i tverrfaglig team 
 • Evne til å fremme ideer samt være nyskapende
 • Gode samarbeidsevner
 • God systemforståelse, tilstedeværelse og engasjement 
 • Fleksibilitet i forhold til arbeidsoppgavenes særskilte karakter
 • Vise pålitelighet og skape trygghet 

Vi tilbyr:

 • Engasjerte og faglig dyktige kollegaer, samt et godt arbeidsmiljø  
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver 
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling 
 • Selvstendighet og ansvar
 • Tillitsbasert ledelse
 • En avdeling forankret i helseforetakets verdigrunnlag
 • En avdeling og klinikk i utvikling
 • P.t. fleksitid  
 • Lønn etter avtale
 • Stilling i en IA bedrift
 • Pensjonsordning (2 % pensjonstrekk), gruppe- og ulykkesforsikring