Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Musikkterapeut 100% stilling

Offentlig forvaltning

Musikkterapeut i FACT Hedemarken og FACT Sør-Østerdal
FACT Hedemarken og FACT Sør-Østerdal(Flexible Assertive Community Treatment) søker musikkterapeut. Teamene er organisatorisk tilknyttet Ambulant Akuttenhet, DPS Elverum –Hamar, med enhetsleder som ansvarlig leder for driften av tjenesten. Teamene har fysisk beliggenhet på Hamar(Sanderud) og i Elverum. Stillingsressursen som musikkterapeut vil være tilknyttet FACT Hedemarken i 60% og FACT Sør-Østerdal i 40%. Tjenesten ytes i henhold til både spesialisthelsetjenesteloven og helse- og omsorgstjenesteloven.
Teamene arbeider etter FACT modellen (Flexible Assertive Community Treatment).Gjennom FACT- teamet gis det koordinert helhetlig, integrert og fleksibel behandling. Teamene er aktivt oppsøkende og lokalbasert. Målgruppen er mennesker med langvarige og alvorlige psykiske lidelser og rusavhengighet/problemer, med omfattende tilleggsproblemer og funksjonsfall. Dette er en gruppe hvor ordinære hjelpetiltak ikke har vært tilstrekkelig eller hvor den som trenger hjelp ikke har vært tilgjengelig for å kunne motta hjelp. Musikkterapi har vist god effekt som en del av behandlingen i FACT team og stillingen lyses per nå ut som et prosjekt på tilskuddsmidler i 2x 1 år.
FACT-teamet arbeider utfra tverrfaglig samhandling som grunnleggende metodikk, og er organisert som et team da oppgavene ikke vil kunne løses alene, men hvor vi er avhengige av å samhandle for å lykkes med oppgavene. Teamet er sammensatt av psykiater, psykolog/psykologspesialist, teamkoordinator, merkantil, sykepleiere/vernepleiere med videreutdanning, sosionom/sosialfaglig spesialist, arbeidsspesialist (IPS) og brukerspesialist. Det er også søkt om midler til somatisk sykepleier som er innvilget våren 2023. Teamene samhandler på tvers av kommuner, tjenester og forvaltningsnivå.

Kvalifikasjoner:

 • Mastergrad i musikkterapi
 • Førerkort kl. B

Personlige egenskaper:

 • Vi søker deg med drivkraft og engasjement til å være med å videreutvikle tjenester for mennesker med psykiske lidelser og/eller rusproblemer.
 • Har god relasjonskompetanse.
 • Er bevisst din kommunikasjon og at dette er noe som skjer mellom mennesker, og derfor må tilpasses kontekst, situasjon, roller og det enkelte individ.
 • Er raus og inkluderende.
 • Evner å dele din kompetanse slik at du kan bidra til læring og utvikling i teamet og er aktivt deltakende.
 • Evner å samarbeide og samhandle om oppgaver og brukere, koordinere og tilpasse deg og ditt arbeide til de andre medlemmene i teamet.
 • Evner å være fleksibel og løsningsorientert, og trives med en veksling mellom teamarbeid og selvstendig arbeid i løsningen av enkelte oppgaver.
 • Har godt humør, utholdenhet i arbeidet og energi til flere enn deg selv.
 • Personlig egnethet også utover dette vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

 • Mulighet til å være med å utvikle en nyetablert tjeneste og et satsningsområde innenfor tjenester for målgruppen.
 • Varierte, aldri kjedelig, utfordrende og utviklende arbeidsoppgaver.
 • Dynamisk tilnærming til oppgavene gjennom teambasert arbeid. Mulighet til å være med i et team der hele gruppen har ansvar for oppgavene og resultatet og som gir deg støtte og oppfølging i ditt arbeide.
 • Mulighet til å være en del av og påvirke og utvikle et godt arbeidsmiljø med engasjerte, erfarne og dyktige medarbeidere.
 • Faglig støtte fra kompetansemiljøer.
 • Deltagelse i nasjonalt opplæringsprogram i FACT-modellen og nettverk for FACT- team i Innlandet og landet for øvrig.
 • Primært dagtid fra kl.08.00 – 15.30., men med fleksibilitet i forhold til oppgavene.
 • Ansettelse skjer iht. gjeldende lover, overenskomster og reglement.
 • Tjenestepensjonsordning i Kommunal Landspensjonskasse (KLP).
 • Kopi av utdanning og attester skal legges ved søknaden i Webcruiter.

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.