Musikklærer (deltid)

Stavanger Kommune

St. Svithun skole er en ungdomsskole som ligger nær Stavanger sentrum. Skolen har fra høsten 2021 ca. 400 elever, fordelt på 15 klasser, og har 43 ansatte. Skolen tar inn elever fra barneskolene på Storhaug, Nylund og Vassøy. Skolens visjon er "Vekst gjennom læring", og vi er opptatt av elevens utvikling både faglig og sosialt. For skoleåret 2021/2022 har vi ledig en deltidsstilling, vikariat, som musikklærer ved skolen.

Arbeidsoppgaver:

Planlegging og gjennomføring av undervisning og vurdering i klasser

Musikkundervisning på 8. og 9. trinn

Kartlegging og oppfølging av elevenes faglige og sosiale utvikling

Arbeide systematisk etter gjeldende planer, samt bidra aktivt i skolens pedagogiske utviklingsarbeid hva gjelder musikkfaget

Kvalifikasjoner:

Undervisningskompetanse i musikk

PPU, godkjent utdanning som grunnskolelærer (GLU 5-10)

Gode digitale ferdigheter

Det er ønskelig med erfaring med opplæring i musikk

Gode norskferdigheter, skriftlig og muntlig. Dersom du har et annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har et skriftspråk tilsvarende B1. Dette gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål

Personlige egenskaper:

Du er en lærer som er en tydelig klasseleder, som er engasjert i og opptatt av elevenes læring både faglig og sosialt

Du er opptatt av å skape gode relasjoner både til elever og foreldre

Du er fleksibel, samarbeidsorientert og selvstendig

Du har et stort engasjement for elevenes utvikling og læring

DU er et godt forbilde for elevene

Du er robust og liker et høyt arbeidstempo med varierte arbeidsoppgaver og utfordringer

Du er faglig engasjert og ønsker å bidra med kompetanse inn i skolens fellesskap

Vi tilbyr:

Meningsfulle arbeidsoppgaver

En flott arbeidsplass med flotte elever og positive foreldre

Et inkluderende og godt arbeidsmiljø med kollegaer som bryr seg om hverandre

Gode ordninger for å ivareta nyutdannede gjennom veiledninger og samlinger

Gode forsikrings-, pensjons- og velferdsordninger

Stillingskode og lønn etter ansiennitet og gjeldende tariffavtale som lærer, adjunkt eller lektor