Ledig stilling

Stavanger Kommune

Mottakskonsulent

 

Mottaksavdeling og barnevernvakt i Stavanger søker mottakskonsulent i 100% fast stilling til Mottaksgruppen.

I barnevernstjenesten arbeider vi etter lov om barnevern og etter prinsippet om barnets beste. I Mottak er vi opptatt av å ha gode prosesser før og etter meldt bekymring  og ivareta brukers rettigheter. Vi har som overordnet mål å gi rett hjelp til rett tid, og ønsker å tilby tiltak som kan avhjelpe barnets og familiens situasjon. 

Som mottakskonsulent vil du ha ansvar for å ta i mot og håndtere bekymringsmeldinger, gjennomføre korte undersøkelser samt betjene tjenesten sin vakttelefon. Mottak har videre ansvar for å håndtere akutte henvendelser i nye saker. Samtaler, konfliktløsning, råd og veiledning til barn, familier og samarbeidspartnere er en viktig del av dette arbeidet. Arbeidet stiller store krav til å kunne håndtere krevende situasjoner og å finne gode løsninger for barn og familier i den akutte fasen.

Barnevernstjenesten i Stavanger er en av Norges største fagtjenester med 210 årsverk, fordelt på syv fagavdelinger, samt administrasjonsavdeling og fagutvikling/ledelse.

Mottaksavdeling og barnevernvakt har 15 årsverk inkludert avdelingsleder og to fagkonsulenter.


Kvalifikasjoner:

 • Minimum 3 årig høyskoleutdanning som sosionom eller barnevernspedagog. For å møte kommende kompetansekrav er det ønskelig med relevant videreutdanning/master.
 • Minimum 3 år barnevernfaglig erfaring, samt god kjennskap til lover, forskrifter og det øvrige hjelpeapparat.
 • Det er ønskelig at du har erfaring fra arbeid med mennesker med smerteutrykk, psykiske helse, vold, rus, traumer eller lignende.
 • Du er strukturert, nøyaktig og bruker it-verktøy. Du må ha god skriftlig og muntlig faglig formuleringsevne.
 • Dersom du har annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språknivå tilsvarende B2. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål.
 • Sertifikat klasse B kreves. 

Personlige egenskaper:

 • Du har evne til god og tillitsbyggende kommunikasjon med mennesker i vanskelige situasjoner, samt med kollegaer og samarbeidspartnere.
 • Du er robust og tåler å jobbe med komplekse utfordringer. Du har evne til å ta gode, faglige vurderinger fortløpende.
 • Du har god arbeidskapasitet, er fleksibel, selvstendig og strukturert, selv om arbeidshverdagen kan være uforutsigbar og med høyt tempo.
 • Du trives med teamarbeid, kan tilpasse deg, og er trygg i samarbeidet med kolleger. 
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

 • Et engasjerende, trivelig, hektisk og inkluderende arbeidsmiljø, med høyt fokus på faglig og personlig utvikling
 • Regelmessig veiledning individuelt og i grupper
 • En organisasjon med fokus på utvikling - og med muligheter til å påvirke et spennende fagfelt som er under stor endring
 • Forsikrings- og pensjonsordninger i KLP
 • Ansattgoder som HjemJobbHjem, bedriftsidrettslag og -kunstforening, rabatt på treningssenter, svømmehall m.m.

 

 • Lønn etter godkjent dokumentert ansiennitet i stillingskode:
  716800 Sosialkurator: 485.400 - 569.100
  771000 Tverrfaglig spesialist: 526.400 - 598.900
  771200 Stillingskode Master: 592.100 - 709.600