Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Molekylærbiolog

Offentlig forvaltning

Vi søker en molekylærbiolog til vår forskningsgruppe «molekylærbiologi forsknings- og kompetansegruppe» ved senter for laboratoriemedisin

Gruppens formål er forskning innen molekylærbiologi, herunder påvisning og karakterisering av gener/genomer og studier på molekylære biomarkører.

Gruppen driver både egen initiert forskning med fokus på humant papillomavirus (HPV), mikrobiologi/virologi og kreft, samt bidrar med molekylærbiologisk kompetanse og forskningsstøtte i samarbeidsprosjekter med kliniske miljøer ved sykehuset

Kvalifikasjoner:

 • Mastergrad innen molekylærbiologi/cellebiologi, PhD er en fordel.
 • Praktisk laboratorieerfaring
 • Kompetanse/kunnskap innen molekylærbiologiske metoder vil bli tillagt stor vekt.
 • Ønskelig med praktisk erfaring fra NGS laboratoriearbeid og erfaring med bioinformatiske verktøy og analyser.
 • Kan vise til forsknings og formidlingsaktivitet
 • Det kreves gode ferdigheter i norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig.

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner, høy arbeidskapasitet og entusiasme for forskning.
 • Kunne arbeide på tvers av kliniske fagmiljøer ved sykehuset.
 • God gjennomføringsevne og egnethet blir vektlagt.

Vi tilbyr:

 • Gode forsikringsordninger
 • Pensjonsordning gjennom KLP

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring, disse må være på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi gjør oppmerksom på at alt arbeid fra fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning.

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.