Ledig stilling

Stavanger Kommune

MO-Ung: Miljøterapeut/tilkallingsvikar 

Mottak - og oppfølgingssenter for unge (MO-Ung) er et tilbud for ungdom og unge voksne mellom 15-25 år med rusproblemer, med eller uten samtidig psykiske plager, og deres familier. Senteret består av to ulike tjenestetilbud: et mottak/poliklinisk oppfølging og et døgntilbud for unge mellom 18-25 år med 6 døgnplasser.  Stilling som tilkallingsvikar er tilknyttet døgntilbudet.   

MO-Ung er kommunens lavterskel- og behandlingstilbud som skal gi rask hjelp – uten krav til henvisning eller formell søknad på tjenesten. Vi er et interkommunalt tjenestetilbud for innbyggere i Stavanger, Sola og Randaberg kommune.

Senteret flyttet inn i nye, flotte lokaler i Bjergsted i mars 2022.

Arbeidsoppgaver:

MO-Ung er opptatt av å skape rammer og trygghet som sikrer mulighet for å ta gode valg og for å kunne mestre et liv uten avhengighet til rusmidler. 

Arbeidsoppgavene dine vil innebære tiltak for å oppnå gode forberedelser til videre langtidsbehandling eller bolig. Du vil ha miljøterapeutiske oppgaver med fokus på struktur og aktivitet.

Vakter kan ha opptil 12 timer.

Kvalifikasjoner:

 • Helse - og sosialfaglig høgskole/universitetsutdanning eller annen relevant bachelorutdanning er en fordel
 • Det er ønskelig med arbeidserfaring innen rus og psykisk helse
 • Du må kommunisere på en klar og tydelig måte, både skriftlig og muntlig
 • Dersom du har annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språknivå tilsvarende B2 Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk enn morsmål 
 • Førerkort klasse B

Personlige egenskaper:

 • Du er trygg i voksenrollen
 • Du er opptatt av relasjonsskapende arbeid
 • Du er oppmerksom på andre menneskers behov og følelser
 • Du er løsningsorientert, fleksibel, tar initiativ og ansvar
 • Du trives med å samarbeide med andre
 • Du trives med fysisk aktivitet
 • Du har faglig og personlig styrke til å håndtere uforutsette situasjoner

Vi tilbyr:

 • Du blir en del av spennende utviklingsarbeid i et tverrfaglig miljø
 • Lønn iht tariff, utdanning og ansiennitet