Miljøveileder i hjertet av Stavanger

Stavanger Kommune

Kannik skole er en sentrumskole med omtrent 560 elever, 21 klasser og 60 ansatte. Skolen tar inn elever primært fra Våland, Eiganes, Lassa og Kampen skole. Skolen er byens største ungdomsskole.

Kannik skole har høyt fokus på læring og trivsel. Skolen får gode resultater til eksamen, standpunkt og på nasjonale prøver. Foreldre- og elevundersøkelser viser at våre brukere er fornøyd med det vi gjør.

Skolen har et robust fagmiljø og er en skole for alle. Vår visjon er "Alle skal med". Dette blir ivaretatt av en flott stab av profesjonelle, motiverte, interesserte, og inspirerende fagfolk. Høres dette ut som noe for deg?  Les videre

Arbeidsoppgaver:

 

Miljøveileder er tilgjengelig for elever og foreldre som trenger hjelp, råd og veiledning.

Miljøveileder sikrer gode og inkluderende tiltak rundt den enkelte elev/grupper av elever.

Miljøveileder er en god samarbeidspartner for lærerne på elev- og klassenivå.

Miljøveileder engasjerer seg ute blant elevene og legger til rette for varierte aktiviteter i friminuttene.

Miljøveileder jobber forebyggende med psykisk helse inn mot klassene.

Miljøveileder kjenner skolens arbeid og fokusområder og er en viktig brobygger i et tverrfaglig samarbeid.

Miljøveileder samarbeider med lag og foreninger i lokalmiljøet.

Kvalifikasjoner:

Vi søker en miljøveileder med minst 3-årig høyskoleutdanning innen helse og/eller sosialt arbeid (f.eks. psykiatrisk sykepleier, sosionom). Gjerne med videreutdanning og/eller arbeidserfaring innen psykisk helse. Søkere med utenlandsk utdanning må ha godkjent utdanningen fra Utdanningsdirektoratet før tilsetting i fast stilling. Viktig å kunne kommunisere muntlig og skriftlig på norsk på en klar og tydelig måte. Dersom du har annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språknivå tilsvarende B1. gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål. I vurderingen ved tilsetting legges det vekt på utdanning, praksis og personlig egnethet.

Personlige egenskaper:

Du er en person som ser den enkelte elev og er flink til å skape relasjoner.

Du er en trygg og tydelig voksen som ser viktigheten i å skape et godt og trygt læringsmiljø for elevene våre.

Du er opptatt av å samarbeide med hjemmene for å finne gode løsninger for elevene våre.

Du er fleksibel, løsningsorientert og engasjert.

Du liker høyt arbeidstempo og krevende dager.

Du kan jobbe selvstendig, men trives også godt med å samarbeide i team.

Godt humør!

Vi tilbyr:

560 fantastiske elever og et svært inkluderende kollegium.

En spennende og krevende jobb på Stavangers største ungdomsskole.

Mange muligheter til å påvirke og forme fremtidens skole og egen jobbhverdag.

Et engasjert miljøteam bestående av miljøterapeuter og miljøarbeidere som sammen jobber for elevenes beste. Vi har også helsesykepleier på skolen hver dag.

Et komprimert arbeidsår som følger elevenes skolerute og planleggingsdager etter nærmere avtale.  Lønn som miljøveileder og etter ansiennitet.

Se mer om oss på www.minskole.no/kannik