Miljøveileder/miljøarbeider

Stavanger Kommune

Finnøy sentralskule er en 1-10 skole som ligger på Finnøy. Vi har 345 flotte elever og 50 dyktige ansatte. Skolen har ca 50 barn i SFO.
Skolen sine kjerneverdier er respekt, læringsglede, mangfold og trygghet, og et positivt læringssyn gjennomsyrer skolehverdagen.

Vi søker to dyktige miljøveiledere, eventuelt miljøarbeidere, for oppfølging og tilrettelegging for elever i skolen og eventuelt som en del av bemanningen i SFO. Stillingene er på ca 80%. Den ene stillingen vil følge skoleruta, og vil derfor bli trukket 11% lønn.

I tillegg har vi behov for en miljøveileder i 90% stilling tom. 31/12 2021.

Skolen har nynorsk som hovedmål.

Arbeidsoppgaver:

Tilrettelegging av pedagogisk arbeid i samarbeid og under veiledning av pedagogisk personale.
Delta aktivt i arbeidet med vurdering av barnas individuelle behov og utvikling.
Samarbeide tett med kollegaer

Kvalifikasjoner:

Relevant treårig høgskoleutdanning som f.eks. vernepleier eller barnevernspedagog.

Fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfaget.

Gode IT-kunnskaper.
Dersom du har annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språknivå tilsvarende B1..
Søker må beherske nynorsk 

Personlige egenskaper:

Vi trenger en trygg og tydelig voksen som er raus og omsorgsfull i møte med elever.

Du må ha evne til å se elevenes behov for tilrettelegging og tilpasset opplæring
Du må kunne motivere elever til å gjøre sitt beste
Du må brenne for å skape gode relasjoner til elever og mellom elever
Du må ha gode samarbeidsevner og er en positiv bidragsyter i team
Du må ha et positivt elevsyn

Vi tilbyr:

Lærevillige elever
Dyktige medarbeidere og et godt arbeidsmiljø
Veiledning og oppfølging av nyansatte
Nødvendig opplæring
Hjem-jobb-hjem
Stillingskode og lønn etter utdanning og ansiennitet