Ledig stilling

Trøndelag fylkeskommune

Miljøveileder

Offentlig forvaltning

Thora Storm videregående skole er dimensjonert for 850 elever innen utdanningsprogrammene Studiespesialisering, Kunst, design og arkitektur, Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign, Helse- og oppvekstfag, Salg, service og reiseliv og tilpassede program for minoritetsspråklige elever.

Våre kjerneverdier er ENGASJERT, INKLUDERENDE, ORDENTLIG.

Skolen ligger på Kalvskinnet, i Trondheim sentrum. Nærmere opplysninger finnes på vår hjemmeside thorastorm.vgs.no.
Vi søker etter en miljøveileder 89 % i et engasjement knyttet til et tilpasset opplæringstilbud (TO) ved utdanningsprogrammet vg 2 Interiør og eksponeringdesign for skoleåret 24-25.

Kun søknader via Webcruiter, CV og attester må legges med i søknaden. 

Kvalifikasjoner:

 • Sosialfaglig, helsefaglig eller pedagogisk faglig utdanning, med bachelorgrad/3-årig høgskoleutdanning.
 • Relevant arbeidserfaring i tilknytning til nevnte arbeidsoppgaver.
 • Erfaring fra arbeid med ungdom med behov for ekstra oppfølging i videregående skole.
 • Digital kompetanse.
 • Relevant tilleggskompetanse vil bli vektlagt

Personlige egenskaper:

Vi legger stor vekt på å bygge en elevtjeneste med utfyllende kompetanse og ferdigheter som jobber med felles målsettinger for hele Thora Storm. Personlig egnethet inngår i vurderingen av helhetlig kompetanse. Vi søker egenskaper som:

 • Evne til å skape gode relasjoner til ungdom.
 • Evne til å samarbeide tett og tverrfaglig med kollegaer, foresatte, alternative opplæringsarenaer og eksterne samarbeidspartnere.
 • Evne til å jobbe selvstendig og ta initiativ.
 • Være strukturert og systematisk i arbeidet.
 • Være tydelig, empatisk og omsorgsfull voksenperson med evne og vilje til å sette klare rammer for ungdommen.
 • Ha stor fleksibilitet og evne til rask omstilling.

Vi tilbyr:

Vi tilbyr en spennende og variert arbeidshverdag i et allsidig og trivelig arbeidsmiljø, preget av samarbeid og engasjement for elevenes læring og utvikling.

Lønn etter gjeldende avtaler, og ellers ansettelsesvilkår for Trøndelag Fylkeskommune.