Ledig stilling

Gjøvik kommune

Miljøveileder 50 % fast stilling ved Biri ungdomsskole

Offentlig forvaltning

Beskrivelse av arbeidsstedet:

Biri ungdomsskole har ledig 50 % fast stilling som miljøveileder. Skolen ligger i landlige og flotte omgivelser ca 3 mil fra Gjøvik sentrum og har tilgang på de fleste fasiliteter i moderne lokaler. Biri ungdomsskole har for tiden 122 elever og 20 ansatte.

Arbeidsoppgaver:
 • Pådriver i arbeidet med et trygt og godt skolemiljø, eksempelvis være en synlig og aktiv voksenperson i friminuttene, tett samarbeid med hele skolens personale og være tilgjengelig.

 • Systematisk arbeid med planlegging og gjennomføring av tiltak for å sikre et godt læringsmiljø i samarbeid med elevene, foreldrene, de ansatte, skolens ledelse og andre instanser jf. §9a.

 • Lede «Trygg Oppvekst»-grupper og andre prosesser som har til hensikt å øke elevenes selvfølelse og selvbevissthet.

 • Oppfølging av enkeltelever, og samtaler med barn og foreldre.

 • Delta i ulike møter.

 • Samarbeide med skolens samarbeidspartnere og offentlige instanser.

 • Sikre overganger mellom skoleslagene.

 • Delta i nettverk med andre miljøveiledere.

 Kvalifikasjoner:       

 • 3-årig helse- og sosialfaglig høgskoleutdanning eller annen relevant høgskoleutdanning.
 • Kunne formulere deg godt muntlig og skriftlig, ha god kjennskap til ressurser innen oppvekstfeltet og forstå verdien av å samhandle tverrfaglig.

 • Ønskelig med erfaring fra arbeid med personer med ulike utfordringer.

 • Personlig egnethet tillegges vekt, herunder: Evne til å bygge gode relasjoner med elever, foreldre og andre ansatte, evne til å skape trygghet og tillit, evne til å være fleksibel og selvstendig, evne til å sette grenser for seg selv samt evne til å kunne se risikofaktorer i elevmiljøet.

 • Krav om godkjent politiattest

Vi kan tilby:

 • Et trivelig og godt arbeidsmiljø med varierte og utfordrende arbeidsoppgaver.

 • Nettverk for skolenes miljøveiledere.

Unntatt offentlighet må begrunnes:

Gjøvik kommune praktiserer meroffentlighet, jfr. Offentleglova § 11. Dette betyr at alle søkere oppføres på offentlig søkerliste.

Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak jfr. Offentleglova § 25.

Søknad:

Alle søknader skal sendes elektronisk via vårt søkesystem. 

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsevne, alder og seksuell orientering.