Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Østre Toten kommune

Miljøveileder

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Arbeidssted: 

Hoffsvangen skole

En av 7 kommunale barneskoler i Østre Toten.

Vi har for tiden 190 elever fra 1.-7. kl.

Vi ligger 2 km fra Lena sentrum.

Fakta om stillingen: 

Fast stillingen er ledig fra 1.8.2022. Det er 11% lønnstrekk pga fri i skolens ferier.

Er du motivert for et engasjement i skolen?
Hver eneste dag gjør våre medarbeidere i skolen en innsats for å hjelpe våre barn å nå sine drømmer og mål. Vi trenger enda flere som kan bidra til at alle barn og unge får brukt sitt fulle potensial og blitt den beste utgaven av seg selv. Stillingene vil i hovedsak være tilknyttet enkelt elever med behov for tilrettelagt skolehverdag.

Ønsker du en jobb i et aktivt og spennende miljø, der ingen dager er like, er du velkommen til å søke.

Arbeidsoppgaver

 • Skape et trygt og godt opplæringsmiljø for eleven
 • Samarbeide tett med lærerne på teamet, teamleder og skolens øvrige personale
 • Samarbeide med PP- tjenesten, andre samarbeidspartnere og delta i samarbeidsmøter tilknyttet eleven
 • Planlegge og gjennomføre undervisning individuelt og sammen med det øvrige personalet
 • Veilede og tilrettelegge et helhetlig opplæringstilbud ut i fra elevens behov
 • Bidra i veiledning av andre ansatte
 • Jobbe aktivt for et godt skole- hjem samarbeid og til elevens beste
 • Legge til rette for sosial trening og egenmestring og etablere et sosialt nettverk rundt eleven
 • Delta i skolens utviklingsarbeid og jobbe aktivt opp mot kommunes plan for "Trygt skolemiljø"
 • Stillingene vil i hovedsak være tilknyttet enkelt elever med behov for tilrettelagt skolehverdag

Kvalifikasjoner

 • 3-årig relevant høgskole - som vernepleier, barnevernspedagog eller sosionom 
 • Gode kunnskaper om barns utviklingsstadier
 • Relevant kompetanse og erfaringer med elever som kan vise et sterkt adferdsuttrykk.
 • Relevant kompetanse innenfor forebyggende arbeid
 • Relevant kompetanse i å planlegge og tilrettelegge skolehverdagen, er en fordel
 • Kunnskaper om og ferdigheter i praktiseringen av PALS er ønskelig
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk

Personlige egenskaper

 • Viser stort engasjement i å jobbe med barn og unge med ulike adferdsutfordringer
 • Er samarbeidsvillig, tålmodig og interessert i barn
 • Evner å bygge relasjoner for å skape et trygt og godt læringsmiljø
 • Er i stand til å skape et godt og trygt opplæringsmiljø sammen med resten av personalet ved skolen
 • Mestrer krevende situasjoner og kan være konsekvent i beslutninger og grensesettende situasjoner over tid

Personlig egnethet vektlegges særskilt

På grunn av vår kjønnsmessige sammensetningen i personalet, oppfordres menn til å søke.

Kvalifiserte personer oppfordres til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsnedsettelse eller kulturell bakgrunn.

Kravet om formell høgskole eller universitetsutdanning kan fravikes ved solid relevant realkompetanse.

 

Vi tilbyr:

Som ansatt i Østre Toten kommune vil du omfattes av en god pensjons- og forsikringsordning. Vi har meningsfulle arbeidsoppgaver og et inkluderende arbeidsmiljø.

Arbeidstakere tilsettes i Østre Toten kommune på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglementer
og Hovedtariffavtalen. Det trekkes 2% av bruttolønn til pensjon.

 

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.