Miljøveileder

Stavanger Kommune

Buøy skole har nå ledig en fast stilling som miljøterapeut. I stillingen deltar du med å støtte elever i undervisningssituasjonen, og arbeider med å fremme deres læringsutvikling faglig og sosialt. Buøy skole er en 1-7 skole med 160 elever, beliggende på Buøy, et steinkast fra Stavanger sentrum. Vi arbeider nå aktivt med fagfornyelsen, og legger denne til grunn for skoleutviklingen. Inkludering og samarbeid er viktige prinsipper i skolens arbeid med læringsmiljøet.

Arbeidsoppgaver:

Gi læringsstøtte til elever som mottar spesialundervisning/særskilt tilrettelegging. Delta i samarbeid med andre ansatte, samt delta i planlegging og gjennomføring av aktiviteter i SFO.

Kvalifikasjoner:

3-årig helse og sosialfaglig høyskole/universitetsutdanning

God relasjons og samarbeidskompetanse

Erfaring fra arbeid med barn og unge med sammensatte lærevansker og autisme

God kunnskap om utvikling av sosial kompetanse

Dersom du har et annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språknivå tilsvarende B1. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål. 

Personlige egenskaper:

Du har et positivt og inkluderende menneskesyn

Du er pålitelig, tilpasningsdyktig og har gode evner til samarbeid

Du kan jobbe selvstendig og tar ansvar for egne oppgaver

Du er effektiv og trives i et hektisk miljø

Du kan bidra til et trygt og inkluderende læringsmiljø

Du er tydelig og omsorgsfull

Du kommuniserer godt med ulike mennesker

Du er robust og håndterer vanskelige situasjoner 

 

Vi tilbyr:

Samarbeid og læring i et profesjonsfelleskap

Meningsfulle og utviklende arbeidsoppgaver

Støttende klima i et godt arbeidsmiljø 

Gode forsikrings- og pensjonsordninger

Stillingskode: 668401Miljøveileder med bachelor