Miljøveileder

Trøndelag fylkeskommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Gauldal videregående skole ligger på Støren, fem mil sør for Trondheim, og tilbyr opplæring innen følgende utdanningsprogram: Studiespesialisering, Bygg og anleggsteknikk, Helse og oppvekst samt Teknologi- og industrifag. Gauldal fagskole er også en egen avdeling ved skolen. Samlet har vi ca. 320 elever, 25 fagskolestudenter og ca. 60 ansatte.

Vi holder til i moderne lokaler i Gauldal skole- og kultursenter (GSK), hvor vi er samlokalisert med den kommunale ungdomsskolen, kulturskolen, Støren kulturhus og kino, folkebiblioteket, voksenopplæringen og Frivilligsentralen.

Arbeidsoppgaver:

Oppfølging og støtte til elever med særskilte behov. Det er ønskelig med kompetanse innen autismespekteret. Oppgavene vil knyttes til ulike fagområder.

Elevene kan vær enkeltvis, i grupper eller ordinær klasse. Tett samarbeid med faglærere.

Kvalifikasjoner:

Offentlig godkjent vernepleier.

Ønskelig med erfaring fra skole og med aktuell aldersgruppe.

Ønskelig med førerkort.

Personlige egenskaper:

God relasjon og kommunikasjon med ungdommer.

Fleksibel i forhold til å løse varierende arbeidsoppgaver.

Engasjert medarbeider i tverrfaglig team.

Pålitelig, strukturert, endringsvillig og serviceinnstilt.

Du har tro på at alle elever har et utviklingspotensial.

Du samarbeider godt med dine kolleger, er lojal og mener at vi får til mer sammen.

Språk: Norsk

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

Trivelig arbeidsmiljø.

Lønn etter kvalifikasjoner og tariff.

Arbeidsåret følger skoleruta (196 dager).